Det er fortsatt mulig å søke BIOmidler

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Det er fortsatt mulig å søke BIOmidler

Etter at permitteringstiden heldigvis ble utvidet til 52 uker, er det blitt enda viktigere å ha fokus på bedriftsintern opplæring (BIO). Den beste måten å bruke permitteringstiden på er kompetanseutvikling - dette er bra både for den enkelte og for arbeidsplassen. Derfor minner vi om muligheten til å søke tilskudd fra fylkeskommunen.

På fylkeskommunens hjemmeside står det følgende om BIOmidler:

Tilskuddet skal dekke kostnader knyttet til opplæring og lønnsutgifter til deltakerne i opplæringsperioden. Midlene tildeles etter en vurdering av virksomhetens plan for opplæring, hvor opplæringstiltaket skal beskrives, og hvordan bedriften vil gjennomføre planen. Opplæringstiden for hver deltaker kan ikke være lenger enn 26 uker.

Ved større omstillinger kan virksomheter få tilskudd til opplæring av egne ansatte for å unngå oppsigelser. I forbindelse med koronakrisen er det i 2020 bevilget ekstra midler til ordningen. Ansatte som er helt eller delvis Korona-permittert er en del av målgruppen, og i det ansatte får opplæring gjennom bedriftsintern opplæring vil de ikke lenger ha status som permittert, men motta lønn fra sin arbeidsgiver. Det må tas forbehold om endringer i og behov for tilpasninger av de til enhver tid gjeldende retningslinjer gitt fra myndighetene.

Søknadsfristen er 15. i hver måned, og søknadsskjemaet finnes på regionalforvaltning.no