De synlige fagarbeiderne

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

De synlige fagarbeiderne

I disse dager får vi tydelig demonstrert hvor viktig praktisk, operativ kompetanse er for at samfunnet skal kunne fungere i en krise. Fra helsefagarbeidernes og renholdernes omsorg og kontroll på smitte, via industribedrifter som legger om driften nærmest over natten for å produsere smittevern, til driftspersonell ved vannverkene der prosessoperatører, teknikere og ingeniører jobber sammen for at vi har rent vann hver dag, ikke bare ved krise.

Aldri før har så mange unge søkt seg til yrkesfaglig opplæring i videregående skole. Høyere yrkesfaglig utdanning har ikke studieplasser nok til alle kvalifiserte søkere som vil inn. Fagarbeidere oppdager muligheten for en lederutdanning gjennom Mesterbrevordningen. Bransjeprogrammene som er etablert innen enkelte områder i privat og offentlig sektor leverer målrettede utdanninger og ny, etterspurt kompetanse til arbeidslivet.  
 
Men det har ikke alltid vært slik, og det er et betydelig etterslep i samfunnets satsing på den yrkesfaglige utdanningsretningen. Over mange år har yrkesfaglige utdanninger og fagarbeidere vært tilgodesett med mindre offentlig utdanningsressurser og færre relevante tilbud enn andre grupper i samfunnet. Mens det offentlige bruker nær 40 mrd. kroner på universitets- og høyskoleutdanninger, brukes til eksempel bare knapt 1 mrd. på høyere yrkesfaglig utdanning (fagskole). Satsingen på yrkesfag starter også sent, ved at håndverks- og praktiske fag er lite prioritert i grunnskolen.  
 
Det er blant grunnene til at LO har gått i spissen for å bygge den gjennomgående yrkesfaglige utdanningsveien helt fra grunnskolen og opp igjennom alle utdanningsnivåer. Regionene har fått et større ansvar for å dekke de lokale kompetansebehovene. Slik krisen så lett demonstrer, trenger vi denne kompetansen, men vi «ser» den kanskje ikke like tydelig? 
 
Derfor må nedstenging under krisen ikke føre til at unge, deres foresatte og voksne som tar fagopplæring, mister tilliten til utdanningen de har startet på. Bruk partenes og yrkesopplæringsnemnda sine råd aktivt i det videre arbeidet! 
 
LO har overgitt flere konkrete tiltak til kunnskapsminister Melby som blant annet omfatter alternative opplæringsmuligheter og mobilisering omkring fagprøver. LO er innstilt på å gjøre midlertidige tillempinger i bestemmelser der det er forsvarlig. Tidligere i krisen har det vært viktig å sikre full lønn til lærlingene under permittering og oppsigelse.  
 
Sammen må partene i arbeidslivet og fylkeskommunen sørge for at fag- og yrkesopplæring beviser seg sin tillit verdig. Det gjenstår ennå flere viktige utviklingsfaser i den gjennomgående yrkesfaglig utdannings- og karriereveien før samfunnet har sikret seg forsvarlig rekruttering til kritisk viktig kompetanse. 
 
Uten fagarbeiderne stopper Norge! 
 
LOs representanter i yrkesopplæringsnemnda i Vestfold og Telemark 
Irene Bordier Haukedal 
Ivar Sætre