Bli kjent med våre tillitsvalgte 15

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Oddvar gran fra FO

-Samhold gjør oss sterke

I denne utfordrende tida er våre tillitsvalgte viktigere enn på lenge. I disse ukene blir vi nærmere kjent med noen av de tillitsvalgte som hver dag jobber for at medlemmene våre skal ha det bra på jobb. I dag blir vi kjent med Oddvar Gran fra Fellesorganisasjonen.

Navn og alder: Oddvar Gran, 61

Bosted: Porsgrunn

Fritidsinteresser: barnebarn, kor, konserter, hage, foto, folk

Arbeidsplass: FO Vestfold og Telemark

Tillitsverv – både lokalt og evt. regionalt og sentralt: For tiden medlem av interimstyret for FO VeTe, fram til nytt stiftelesmøte

 

Har du noen tanker om det å være tillitsvalgt generelt?

Det er viktig at vi har tillitsvalgte som - på forskjellige områder av arbeidslivet og samfunnslivet – kan stå opp for menneskers rettigheter.  Det er også viktig at vi deltar i diskusjonene om og påvirkningen  av hvilken retning vi vil at samfunnet skal utvikle seg.  Og vi må fortelle hvilke konsekvenser sentrale og lokale politiske vedtak får for menneskene i samfunnet – både de som er i arbeidslivet, og de utenfor.

 

Hvordan er det hos dere akkurat nå?

Så langt ser det ut til at de arbeidsplassene våre medlemmer er på fungerer bra.  Det har vært en del endringer, men det ser ut til at man har fått til det de fleste steder.  Vi har merket oss at det ikke er riktig alle arbeidsgivere som uten videre forstår forskjellen på drøftingsmøter og rene informasjonsmøter.

 

Har du tips til positive aktiviteter i denne situasjonen?

Gå tur, be med venn(er), ut og ta bilder og del dem. Jobb i hagen. Legg et puslespill. Spill musikk du ikke har hørt på på en stund. 

Og ikke mist: ring en venn!

 

Er det noen du vil gi en spesiell takk til i disse tider?

Jeg vil takke de som allerede har fått mye takk; leger og sykepleiere. Men vi må også takke de som gjør at disse profesjonene er i stand til å gjøre jobben sin!  Det er mange på sjukehusene som skal ha takk. Takk!

Også vi jeg takke de som jobber i boliger av forskjellige slag i kommunene, som også har fått en ny hverdag på jobb. Og selvsagt ansatte i barnevernet.

 

Andre ting du gjerne vil dele med andre i LOfellesskapet?

Samhold gjør oss sterke! Det er trygt å være en del av en stor organisasjon!

 

Les gjerne flere intervjuer i denne serien under Nyheter fra LO Vestfold og Telemark.

Kontakt