Bli kjent med våre tillitsvalgte 13

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

-Gå tur og vær raus

I denne utfordrende tida er våre tillitsvalgte viktigere enn på lenge. I disse ukene blir vi nærmere kjent med noen av de tillitsvalgte som hver dag jobber for at medlemmene våre skal ha det bra på jobb. I dag møter vi Trine Almenning fra Fellesforbundet.

Navn og alder: Trine Almenning, 44 år

Bosted: Skien

Fritidsinteresser: Politikk, bøker, turer i skog og mark

Arbeidsplass: Fellesforbundet avd 8 Telemark

Tillitsverv: Jeg er ansatt i Fellesforbundet. Utenfor jobb er jeg engasjert politisk. Jeg er leder i Skien Arbeiderparti, Bystyrerepresentant og utvalgsleder i utvalg for helse og omsorg i Skien.

 

Har du noen tanker om det å være tillitsvalgt generelt?

Tillitvalgte er selve grunnfjellet i alt arbeid som blir gjort for en god arbeidshverdag for arbeidstakerne. Jeg har stor respekt for alle som bidrar i det arbeidet - det kan være en tøff oppgave å være den som står i front.

 

Hvordan er det hos dere akkurat nå?

Vi har mye kontakt med de tillitsvalgte ute på arbeidsplassene. I de bransjene vi jobber for, er det i stor grad fortsatt full drift.

 

Har du tips til positive aktiviteter i denne situasjonen?

-          Hold kontakt med venner og kolleger!

-          Gå tur og få frisk luft!

-          Vær raus!

 

Er det noen du vil gi en spesiell takk til i disse tider?

Jeg vil sende en spesiell takk til alle dem som står i front i disse krisetider. Renholdere, butikkmedarbeidere, helsepersonell m fl. Mange av disse yrkene har dessverre ufortjent lav status – det forventer jeg endrer seg nå, og det må komme til syne blant annet gjennom lønnsforhandlingene.

 

Les gjerne tidligere intervjuer i denne serien under Nyheter fra LO Vestfold og Telemark.