Behov for 52 ukers permitteringsperiode

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Tillitsvalgte på Torp med HCG

Behov for 52 ukers permitteringsperiode

NHO og LO ber om en snarlig endring i permitteringslønnsregelverket slik at perioden med fritak for lønnsplikt under permittering utvides til 52 uker.

Arbeidsplasser som har livets rett men som har blitt tvunget til å permittere pga Covid-19 pandemien, kan reddes hvis permitteringsperioden utvides.

Det er helt sentralt at vi ikke taper arbeidsplasser som vi ser vil gjenoppstå
når aktiviteten tar seg opp. Det er tilfelle i mange av de bransjer som nå har ansatte permittert.

Konsekvensen dersom permitteringsperioden nå ikke utvides til 52 uker, er at bedriftene vil
måtte gå til oppsigelser fordi perioden med lønnsfritak nærmere seg slutten. Noe som sender
arbeidstakere ut i ledighet med kostnader for det offentlige. Dette samtidig som man ser at det
etter ytterligere noen måneder igjen vil bli bruk for arbeidskraften. Etter NHO og LOs syn vil
derfor en forlenget permitteringsperiode hindre unødige oppsigelser. Oppsigelsesprosesser er
belastende for både bedrifter og ansatte, det krever tid og store ressurser. Samtidig er
rekrutteringsprosesser når aktiviteten tar seg opp, tilsvarende kostnads- og ressurskrevende.

I Vestfold og Telemark er det særlig reiselivsbedriftene som er blitt rammet. Torp og hotellene er eksempler på det. Flyplassen og hotellene har absolutt livets rett, men kan få problemer med å starte opp igjen hvis personalet må sies opp istedet for å permitteres. Det samme gjelder noen av industribedriftene våre, og Dyrskun med sin nesten 150 årige historie er absolutt i faresonen. Mange arbeidsplasser i fylket vårt kan gå tapt.

LO og NHO ber statsministeren ta affære!