Bård, du må snu!

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Bård Hoksrud fra Stortingets billedarkiv

Bård, du må snu!

Bård Hoksrud (Frp) sier nei til regjeringens forslag til karbonfangst og –lagring (CCS) i Brevik. Hvordan kan en stortingspolitiker valgt inn fra et stolt industrifylke som Telemark svikte sine egne på denne måten?

Bård fremstiller CCSprosjektet som så usikkert at det kan ende med krasjlanding. Med det utviser han en mistillit til et fantastisk teknologi- og industrimiljø som er best i verden. Norcem og Heidelberg og de andre industriaktørene baserer prosjektet på flere tiårs utviklingsarbeid og har allerede investert hundretalls millioner. Dette er industriutvikling i verdensklasse som Bård og Frp viser at de ikke tror på. «Reklame, løse påstander og galskap,» var Oslo Frps dom over prosjektet. Dette burde ikke Bård støtte, han burde tatt sterk avstand fra det.

I tillegg gjør Bård Hoksrud et utfint grep ved å sette industriutvikling opp mot velferd. Han påstår at han vil ha strålesenter istedet for karbonfangst. Vi telemarkinger vet vel bedre enn de fleste at offentlig og privat sektor er gjensidig avhengig av hverandre - et strålesenter er avhengig av industriens verdiskaping og industrien er avhengig av strålesenter og andre offentlige velferdsgoder.

Vær så snill og snu, Bård!