Arbeidsfolks inntekt og trygghet er viktigst for LO

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: Harald Olsen
NAV Porsgrunn

Arbeidsfolks inntekt og trygghet er viktigst for LO

Denne våren har flere hundre tusen norske arbeidstakere opplevd å miste livsgrunnlaget sitt over natta. Selv om NAV har behandlet flere dagpengesøknader så langt i år enn det de gjorde i hele fjor til sammen, har flere hundre tusen ventet lenge på svar.

Da bedriftene trengte hjelp, stilte myndighetene opp nesten uten å stille krav. Regjeringa reduserte arbeidsgiverperioden ved permittering fra 15 til 2 dager så bedriftene kunne spare lønnskostnader. Den kostnaden skulle arbeidstakerne ta.

Heldigvis fikk Stortingsflertallet endret regjeringens forslag slik at permitterte arbeidstakere ikke mistet lønna si etter 2 dager. Lønnskompensasjonsordningen skal sikre full lønn fra staten i 18 dager i tillegg til de 2 første dagene hvor arbeidsgiver betaler lønn. I mars vedtok Stortinget at dette skulle skje raskt. Men først nå i midten av juni, er lønnskompensasjonen i ferd med å komme på konto.

Uker og måneder har altså gått. Og når verken lønnskompensasjon eller dagpenger kom, rådet Arbeidsministeren permitterte til å gå til sosialkontoret. Dette er respektløst overfor den enkelte permitterte, og avslører Torbjørn Røe Isaksens dårlige kjennskap til hvordan sosialkontor jobber. De er også en del av NAV og kan ikke utbetale stønad på dagen. Søknader om sosialhjelp og behandling av disse vil øke arbeidstrykket på NAV ytterligere.

På toppen av dette opplevde de permitterte å bli trukket i dagpenger, fordi de hadde fått utbetalt forskudd mens de ventet på at søknadene skulle behandles. LO ga krystallklar beskjed og fikk heldigvis regjeringen med på øyeblikkelig stans i trekk av dagpenger, men ikke uten å måtte kjempe hardt for det i flere runder.

De som nå er permittert må til neste år se langt etter feriepenger. Regjeringa har sørget for å fjerne rett til feriepenger av dagpenger, under dekke av at det skal lønne seg å jobbe. Som om de mange som er permitterte nå har et valg om å jobbe istedenfor.

LO har hele tiden vært opptatt av å sikre tryggheten og inntekten til vanlige folk, men så langt under krisen har den røde tråden i krisehåndteringen vært lang ventetid på penger og strenge krav for arbeidstakerne.

Regjeringen mener tydeligvis at bedriftene motivers av incentiver eller gulrot, mens arbeidstakerne motiveres av krav.

Tiltaksmilliardene til bedriftene kom på plass med en gang, og det er selvfølgelig helt riktig at fellesskapet stiller opp raskt når smellen kommer. Men det er også nødvendig med kontroll av tiltaksmilliardene. Pengene som brukes til krisepakker og redningstiltak tilhører fellesskapet og må komme folk flest til gode. Krav om å begrense utbytte, bonuser og lederlønninger har blitt avvist av høyrepartiene. Slike krav uttrykker ifølge de samme partiene mistillit overfor bedriftene.

LO mener tvert imot at for å sikre tillit og små økonomiske forskjeller er slike begrensninger viktige. Statens penger må gå til å sikre norske arbeidsplasser, ikke være en direkte pengegave til eiere. Eller som LOlederen sa: «Vi kan ikke sette statskassa på fortauet og håpe på at ikke alle forsyner seg. Det vi ikke trenger er en ordning som gir useriøse bedrifter et sugerør ned i fellesskapets midler.»

For LO er arbeid til alle alltid jobb nr 1. Det oppnår myndighetene best med et trepartssamarbeid basert på tillit og likeverd.

Vedtatt av LO Vestfold og Telemarks regionråd 12. juni 2020