Yrkesopplæringsnemnda i Troms og Finnmark oppfordrer arbeids- og næringsliv til å stå sammen med lærlingen

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Yrkesopplæringsnemnda i Troms og Finnmark oppfordrer arbeids- og næringsliv til å stå sammen med lærlingen

Koronakrisen

Mange bedrifter og virksomheter er hardt rammet av konsekvensene COVID-19 har påført samfunnet vårt. Flere bedrifter må permittere og går ei usikker framtid i møte.

Partene i arbeidslivet er enige om at så lenge virksomhetene har produksjon eller arbeidsoppgaver som gjør at det kan gis forsvarlig opplæring, bør lærlinger så langt som det er mulig, skjermes for permitteringer. Hovedregelen bør være at «lærlingen skal forlate virksomheten sammen med siste fagarbeider».

Yrkesopplæringsnemnda vil samtidig understreke viktigheten av Folkehelseinstituttet sine råd, og at virksomheter legger til grunn disse i sine vurderinger av situasjonen. Alle virksomheter oppfordres på det sterkeste til å følge råd og pålegg fra helsemyndigheter, slik at helse, miljø og sikkerhet ivaretas for de som er på arbeidsplassen.

Yrkesopplæringsnemnda i Troms og Finnmark oppfordrer alle lærebedrifter og opplæringskontor til å strekke seg langt før lærlinger permitteres. Videre oppfordrer yrkesopplæringsnemnda til at lærebedrifter, opplæringskontor, tillitsvalgte og fylkeskommunen legger til rette for god informasjon til lærlingene og lærekandidater om den situasjonen vi står i. Det samme samarbeidet må legge til rette for at lærlinger som nå er i ferd med å avslutte læretiden sin får mulighet til å fullføre denne så snart som mulig.

Lærlinger og lærekandidater er unge arbeidstakere, uten særlig erfaring fra arbeidslivet og vil ha behov for god oppfølging. Det er derfor viktig at denne gruppen følges opp særskilt i denne ekstraordinære situasjonen slik at vi kan sikre arbeidskraften også for fremtiden.

Regjeringen har kommet med ei viktig avklaring for lærlinger: Permitterte lærlinger skal sikres ei inntekt på nivå med lærlingelønnen og at opplæring for permitterte lærlinger kan videreføres uten at lærlingene mister dagpengene.

Samtidig er det nå mange elever som snart skal ut i læretid. Yrkesopplæringsnemnda har fått tilbakemeldinger om at det nå er mange virksomheter som er usikker på om de vil være i stand til å ta inn lærlinger til høsten som følge av omstendighetene vi står i. Yrkesopplæringsnemnda vil derfor henstille alle, men spesielt store bedrifter og offentlig sektor, til å bidra til å ta inn flere nye lærlinger.

 

Viktig informasjon legges ut på:
Troms og Finnmark Fylkeskommune hjemmeside

Utdanningsdirektoratet

NAV

 

Yrkesopplæringsnemnda i Troms og Finnmark

Stein Arnold Kristiansen                                           Charlotte Lindquister

Leder av yrkesopplæringsnemnda, LO                        Nestleder, NHO

Kontakt