Uttalelse fra regionkonferansen i LO Troms og Finnmark

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Uttalelse fra regionkonferansen i LO Troms og Finnmark

LOs regionkonferanse i Troms og Finnmark krever at videreforedling av naturressursene må skje lokalt. Troms og Finnmark har enorme naturressurser i form av mineraler, fiske, jordbruk, reindrift og olje. Forvaltningen og utnyttingen av disse ressursene må skje lokalt for å bidra til vekst og sysselsetning i våre lokalsamfunn.  

En lokal videreforedling av naturresursene bidrar til å skape bosetting og sysselsetning i hele regionen. Derfor er det viktig at det jobbes for å skape varige lokale arbeidsplasser.  

LOs regionkonferanse i Troms og Finnmark krever derfor at:  

·         Ilandføringen på Veidnes gjennomføres slik Stortinget forutsatte våren 2020.  

·         Fylkets naturgitte forutsetninger innenfor bergverksindustrien må tas i bruk.                                   Vi støtter derfor opprettelse av et Statlig investeringsfond for bergverksindustri.  

·         Leveringsplikten i fiskeriene må styrkes og kontrollen opprettholdes.  

·         De mindre og tradisjonelle fartøyene i kystflåten må sikres bedre rammebetingelser, slik at rekrutteringen til fiskeriene styrkes.   

·         Meieriene i Finnmark må ikke legges ned.  

·         SpareBank1 Nord-Norge må snarest omgjøre vedtakene om å legge ned filialer i regionen.  

Skal vi stoppe fraflyttingen fra Troms og Finnmark må det settes inn offensive politiske virkemidler og krav. Et krav om videreforedling lokalt der råstoffet tas ut er et avgjørende og viktig virkemiddel som må benyttes for å sikre arbeidsplasser, verdiskapning og attraktive lokalsamfunn i nord.

Kontakt