Første regionkonferanse i Troms og Finnmark

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Første regionkonferanse i Troms og Finnmark Foto: Stein Kristiansen

Første regionkonferanse i Troms og Finnmark

Det ble mye debatt når 50 tillitsvalgte fra LO i Troms og Finnmark møttes til regionkonferanse på Scandic Ishavshotell 11. -12. mars. Programmet var bredt og favnet fra tillitsvalgtes rolle i arbeidet med psykisk helse på arbeidsplassen til arbeidsforholdene for sjøfolk på norsk sokkel. Regionleder for LO Troms og Finnmark, Bjørn Johansen, er godt fornøyd med de to dagene på tross av usikkerheten som fulgte med Covid-19.

LO-Kongressen vedtok i 2017 å gå fra strukturen med fylkeskonferanser og styrer for fylkeskonferanser til å etablere regionråd og regionkonferanser. Selv om dette tilsynelatende kan virke som en enkel navneendring har realiteten i vedtaket ført til bredere deltakelse i både råd og konferanse blant LOs medlemsforbund. Resultatet har blitt at vi har mer levende konferanser og flere av forbundene har mulighet til å påvirke innholdet i disse sier Bjørn Johansen, regionleder for LO Troms og Finnmark.

Det var også regionlederen som hadde gleden av å ønske velkommen til konferansen og med det også varaordføreren i Tromsø Kommune, Marlene Berntsen Bråthen (Sp). Hun ønsket velkommen til den arktiske hovedstaden og gjorde et poeng av den viktige rollen som fagbevegelsen har hatt i utviklingen av (også) Nord-Norge. Varaordføreren fortalte at en av sakene som hadde gjort henne politisk engasjert var kampen mot svart økonomi, en sak som LO har holdt høyt på agendaen i mange år. Velkomsthilsenen ble etterfulgt av et kulturelt innslag fra Norwegian Moods, som er en piano- og trommeduo som består av Synne Morset og Øyvind Venås.  

Det nordnorske paradokset

Programmet til årets konferanse hadde innledere både fra egen organisasjon, men også utenfor. Mest kjent av disse var nok professor Kjell Arne Rørvik fra UiT – Norges Arktiske Universitet. Han ga konferansen et innblikk i det nordnorske paradokset; hvordan vi har klart å sørge for økonomisk vekst uten å øke folketallet. Selv om det ikke er noe entydig svar på dette pekte professoren på en mulig årsak som LO også har jobbet mye med; boligmangel.

Tillitsvalgtes rolle i arbeidet med psykisk helse

En annen innleder som sto på programmet var Christin Reinholdtsen fra arbeidslivssenteret til NAV. Hun har i mange år jobbet opp mot bedrifter og enkeltpersoner med kurset «sees i morgen». Hennes viktigste budskap til konferansen var at psykisk helse er noe som angår alle, selv om det ikke er alle som opplever å ha det vanskelig. -Vi må tørre å se hverandre, også på arbeidsplassen og bidra til at alle har en god hverdag, sa hun til nikkende annerkjennelse fra tilhørerne. Tillitsvalgtes rolle på arbeidsplassen gjør at de nyter tillit fra sine medarbeidere og da er det viktig at de også evner å vise omsorg og omtanke for sine kolleger.

Røff sjø i horisonten

En av de viktigste funksjonene til LOs regionskonferanse er å sørge for å dele informasjon mellom LOs medlemsforbund.  Denne gangen var det Norsk Sjømannsforbund ved Stian Grøthe og Jørn Lorentzen som ga et innblikk i hverdagen for skipsarbeidere. Norge har gått fra å være en stolt sjøfartsnasjon til at det nå er mange rederier som flagger ut skipene sine for å kunne profittere på lavere lønninger til utenlandske skipsarbeidere. Det har vært tøffe tider for Norsk Sjømannsforbund og de viser til det utall med saker hvor de har dokumentert omfattende sosial dumping og elendige arbeidsvilkår. Samtidig rettet de en stor takk til LO for å ha bidratt til å sette dette på dagsordenen også politisk. -Det er her verdien av vårt fellesskap kommer til uttrykk sa Jørn Lorentzen, leder av arbeidsutvalget for sjømannsforbundet nordligste region.

LOs ledelse inspirert av arbeidet i nord

Fra LOs ledelse var det 1. nestleder Peggy Hessen Følsvik som deltok på konferansen. I sin innledning fulgte hun opp mange av de poengene som ble presentert av de andre innlederne, samtidig som hun understreket betydningen LO og fagbevegelsen har hatt for utviklingen av det norske samfunnet. Blant annet viste hun til programmet Sånn er Norge, med Harald Eia, hvor han i et av programmene tar for seg lønnsforskjeller og LOs rolle i dette arbeidet. Hun forsikret samtidig tilhørerne om at LO kom til å stå på i årets lønnsoppgjør for å løfte de lavtlønte for å sikre bedre sosial utjevning.

Kontakt