LO og NHO står sammen

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

LO og NHO i Nord-Norge står sammen – bygging av Narviktunnelen og E10 Hålogalandsvegen kan være veien ut av krisen

Regjering må åpne pengesekken når de nå arbeider med store stimuleringspakker som skal gjenreise og løfte Norge ut av krisen. NHO og LO i Nord-Norge, har i fellesskap laget en prioriteringsliste over statlige investeringsprosjekter i landsdelen innenfor samferdsel, infrastruktur og bygg, vi mener regjeringen og storting må prioritere for å løfte landsdelen ut av krisen.

På lag

Regiondirektør Målfrid Baik i NHO Arktis, regiondirektør Daniel Bjarmann-Simonsen i NHO Nordland, regionleder Rita Lekang i LO Nordland og regionleder Bjørn Johansen i LO Troms og Finnmark er enige. Økt jobb- og verdiskaping er viktigere enn noensinne. Skal vi komme oss ut av krisen må vi bygge landsdelen, slik at vi kan bidra enda mer til det nasjonale fellesskapet. Store statlige investeringsprosjektene er helt avgjørende for å lykkes med det. 

-Nå er tiden for å igangsette eller fullføre store prosjekter som skaper verdier og arbeidsplasser her og nå, men som også legger grunnlag for fremtidens arbeidsplasser og verdiskaping. Å igangsette og fullføre store infrastrukturprosjekter vil gi et åpenbart løft som vi trenger nå og fremover, sier Bjørn Johansen.

I arbeidet er det prioritert større “gryteklare” prosjekter som vil ha stor betydning for økt jobb- og verdiskaping, og omstilling av nærings- og arbeidslivet i landsdelen i årene som kommer, fortsetter Målfrid Baik. Det er ikke bare en «quick fix» i koronatider, men også en del av en langsiktig plan for landsdelen og landet.

Organisasjonene er samstemte om at krisehåndteringen er inne i en ny fase. Nå må vi i gang med arbeidet for å skape de nye jobbene som skal trygge velferden vår i fremtiden.

-Vi må gå fra å holde hjulene i gang, til å tenke fremover. Den grønne omstillingen må fortsette, og arbeidsplasser må skapes. Det vil imidlertid kreve stimulering, sier Rita Lekang, og legger til at Nord-Norge har det verden trenger for å lykkes med det grønne skifte, og vi kan skape verdiene som kan trygge den fremtidige velferden i landet vårt.

-Vi må sørge for å holde hjulene i gang gjennom krisen, og samtidig bygge grunnlaget for fremtidig vekst, fortsetter Daniel Bjarmann-Simonsen. Nord-Norge skal levere klimaløsninger verden trenger, bygge flere bein å stå på for norsk økonomi, og samtidig sikre at vi har jobber til ungdommene våre. Denne krisen må nå brukes til å utløse det norske og nordnorske potensialet. Det er det vårt innspill til stimuleringspakke handler om.

Det kan være utfordrende å prioritere samferdsels-, bygg- og infrastrukturprosjekter for en hel landsdel. Organisasjonene er imidlertid helt enige i prioriteringene, og også viktigheten av å få prosjektene igangsatt raskt.

De store veitransportårene er helt avgjørende for å skape verdier og arbeidsplasser i nord, og er derfor også selvsagt med på listen. Bygging av E10 Hålogalandsvegen, være et åpenbart løft som vi trenger nå og fremover, sier regiondirektøren i NHO Arktis. Også bygging av Narviktunnelen er et prosjekt med enorm betydning for vegsikkerheten og regulariteten i regionen.

 

Prioriteringslisten er lang og strekker seg fra de gjenstående delene av E6 Helgeland sør til fiskerihavner i Lofoten, universitetsmuseum i Tromsø og ny samisk videregående skole i Kautokeino, sier Bjørn Johansen.

De to organisasjonene er enige om at å rulle ut prosjekter i bygg- og anlegg er svært virkningsfullt. Effekten ved å igangsette gryteklare infrastrukturprosjekter er som et kinderegg med løsninger på problemene vi står i og overfor.

1. Det gir arbeidsplasser- og verdiskaping direkte knyttet til byggearbeidene.
2. Det gir etterspørsel etter varer og tjenester fra andre næringer.
3. Vi får gjennomført prosjekter som vil legge grunnlaget for omstillingen av landet, arbeidsplassene, verdiskapingen og velferden vi skal leve av i tiårene som kommer

Utfallet av denne stimuleringspakken vil være helt avgjørende for Nord-Norges fremtiden avslutter organisasjonenes ledere samstemte.

 

For kommentarer kontakt:

Daniel Bjarmann-Simonsen, regiondirektør NHO Nordland, 99229008

Målfrid Baik, regiondirektør NHO Arktis, 99259458

Rita Lekang, regionleder LO Nordland, 91547929

Bjørn Johansen, regionleder LO Troms og Finnmark, 97597070

Kontakt