LOs Sommerpatrulje 2024

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Nå er det klart til årets sommerpatrulje i Østfold!

LOs sommerpatrulje er nå klare til å besøke bedrifter i Østfold for å undersøke unges arbeidsforholdene på sommerjobben. – De fleste unge har det godt i sommerjobben, men vet ikke hva de har krav på, opplyser Ummu Aylin Cukurova, faglig ungdomssekretær i LO Østfold.

LOs sommerpatrulje har siden 1985 besøkt unge i sommerjobb, og nå er det klart for å ta en runde igjen, for å besøke bedrifter og undersøke arbeidsforholdene for unge sommervikarer. 

I fjor la en rekordstor patrulje med 40 engasjerte medlemmer fra hele LO-familien ned 143 dagsverk for unge arbeidstakere i Østfold.

– Fjorårets patrulje ble en suksess vi håper på å gjenta i år, forteller Cukurova. 

I årets patrulje er det 38 påmeldte deltakere.

– Årets påmelding er litt lavere enn i fjor, men er fortsatt en av de største patruljene vi har hatt i Østfold noen gang, fortsetter Cukurova.

– Vi vil at de alle unge får et godt første møte med arbeidslivet. Vi skal derfor møte flest mulig unge og passe på at de har det bra på jobb. På grunn av at årets sommerpatrulje er så stor, vil vi få gjennomført mange bedriftsbesøk, fortsetter ungdomssekretæren.

Målgruppen til LOs sommerpatrulje er unge sommervikarer og andre unge arbeidstakere. Patruljen har de siste årene opplevd en økning i antall brudd på arbeidsmiljøloven. Mange unge har ikke fått nødvendig informasjon om hvilke rettigheter og plikter de har i arbeidslivet, noe som gjør det vanskelig å vite hvilke vilkår og situasjoner de skal akseptere på jobb. Unge arbeidstakere opplever i større grad enn andre arbeidsgrupper urettferdig behandling i arbeidslivet. 

– Sommerpatruljen er først og fremst en informasjonskampanje hvor vi møter unge arbeidstakere der de er, og informerer om rettigheter og plikter, kontrollerer at arbeidsmiljøloven følges og at de unge behandles riktig. Vi hjelper også til med å løse eventuelle konflikter dersom den unge arbeidstakeren ønsker det, informerer Cukurova.

Sommerpatruljen ser på flere forhold under bedriftsbesøk. En gjenganger de siste årene har vært at sommervikarene ikke får informasjon om hvem som er verneombud der de jobber. Vi har også sett en økning de siste årene hvor unge opplever å bli filmet på jobb uten at det er gitt tilstrekkelig med informasjon om kameraene på arbeidsplassen. 

– Det er det viktigste er at unge arbeidstakere har det bra på jobb. Våre besøk har de siste årene vist at de aller fleste har det godt, men at de ikke er klar over hvilke rettigheter og krav de har i arbeidslivet, forteller ungdomssekretæren. 

– Så har vi et godt samarbeid med andre aktører, og tar det videre i de tilfellene noen ikke har det godt på jobb. Patruljen gir oss muligheten til å løse eventuelle konflikter på lavest mulig nivå, og løse opp i kritikkverdige forhold før de blir reelle problemer. Dette gjør også at de fleste arbeidsgivere setter pris på at vi kommer på besøk, poengterer hun.

I 2023 fant patruljen brudd på 228 av 462 gjennomførte intervjuer i Østfold. Dette utgjør en bruddprosent på 49,4%, og ga en økning på 1,8% i forhold til 2022.

sp2024.png