Hyggelig og viktig markering av LOs 125-årsjubileum

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Rundt 50 deltagere var med å markere LOs 125-årsjubileum i Østfold. Her er en del av gjengen samlet ved Kanalmuseet på Ørje.

Hyggelig og viktig markering av LOs 125-årsjubileum

Onsdag inviterte LO Østfold til markering av at landets største arbeidstakerorganisasjon er 125 år. På programmet sto blant annet besøk til Kanalmuseet på Ørje og Brekke kraftstasjon, foredrag om Haldenvassdraget og tømmerfløting, samt cruise med «MS Brekke». – Veldig hyggelig, lærerikt og viktig, konkluderer regionleder Ulf Lervik.

Tekst og foto: Tom Helgesen, Totalmedia

- Vi la opp jubileumsmarkeringen med fokus både på arbeiderhistorien og hvilken betydning vassdragene har hatt for fylkets  utvikling og vekst. I og med at Brekke sluser og Brekke kraftstasjon begge runder 100 år i år, ble det naturlige å spille på lag med dem og gjøre dette både til en studietur og bursdagsfeiring. 

Turen startet med buss fra Halden stasjon, og underveis til  Ørje fortalte Terje Kristiansen, daglig leder i Haldenvassdragets Kanalselskap, om selskapets historie og rolle i kanaliseringen av Haldenvassdraget – samt om spenstige framtidsplaner.

På Kanalmuseet ble følget tatt i mot av stortingsrepresentant Stein Erik Lauvås, før LO-sekretær Are Tomasgard dro forsamlingen gjennom forbindelsen mellom Haldenvassdraget og Glommavassdraget og om tømmerstokkens betydning for landets oppbygging og velstand. Og ikke minst den ingeniørkunsten som oppsto med behovet for å frakte tømmeret vannveien - både på kryss og tvers og opp og ned over lange avstander, en kompetanse som også ble viktig for å bygge USA.

Deretter ble det foredrag om arbeiderkamp blant tømmerfløterne og lensestreiker og hvordan arbeidet på lensene var vevd sammen med lokalmiljøet, av henholdsvis leder av Arbeiderbevegelsens historielag i Akershus Halfdan Karlsen og Skiptvet-ordfører Cecile Agnalt.

- Lensearbeiderkampen i Fetsund viste den merverdien arbeidernes innsats skapte. Mer til arbeiderne, mindre til profitt, er det vi fortsatt jobber for, påpekte Halfdan.

Fra Ørje gikk turen til Brekke, med besøk på kraftstasjonen innen det var klart for feiring med kake, kampsanger, taler og hilsninger – bundet sammen av «turleder» Asgeir Borgemoen. LO-sekretær Are Tomasgard holdt et glødende innlegg om viktigheten av å lære av historien for å vite hvor vi skal gå. «Historien ligger bak oss, vi har kraften i oss og oppgavene ligger foran oss», understreket han.

Siste post på programmet, var slusetur med kaptein Alexander Hermansen og hans mannskap, og følget hadde ikke mer enn satt seg i båten innen også himmelen åpnet sine sluser. Uten at det la noen demper på stemningen.

- Vi har fått høre mye spennende og viktig historie knyttet til vassdragene, lensene og tømmerfløtingen. Men det er deltagerne som gjør slike samlinger spesielle og viktige. Her møtes medlemmer, tillitsvalgte og samarbeidspartnere i hyggelige omgivelser, hvor vi både tar et tilbakeblikk på den viktige arbeiderhistorien og samtidig minner oss selv på at vi må fortsette kampen med uforminsket styrke! Oppsummerte LOs regionleder i Østfold Ulf Lervik turen og arrangementet. 

Bilder fra turen og arrangementet: 

Kanalsjef:

Terje Kristiansen, daglig leder i Haldenvassdragets Kanalselskap, fortalte om selskapets historie og rolle i kanaliseringen av Haldenvassdraget.

Stortingsrepresentant Stein Erik Lauvås var ordfører i Marker kommune fra 2003 til 2013, og tok i mot turdeltagerne på Kanalmuseet.

KONFERANSIER:

Asgeir Borgemoen, sjefen over alle sjefer, var turens konferansier.

Arne Berg er en av mange lydhøre deltagere.
Kanalmuseet holder til i det gamle tresliperiet på Ørje Brug og formidler kunnskap om tømmerfløtingen og det biologiske mangfoldet i Haldenvassdraget. – Tømmerfløterne representerer en veldig viktig arbeiderhistorie, sier Ulf Lervik.

Tømmerets betydning:

LO-sekretær Are Tomasgard dro forsamlingen gjennom tømmerstokkens betydning for landets oppbygging og velstand.

Gode busser:

Ulf og Stein Erik i lystig passiar.

Interessant:

Deltagerne fikk høre en rekke interessant historier knyttet til vassdragene.

Kamp i lensene:

Leder av Arbeiderbevegelsens historielag i Akershus Halfdan Karlsen lever seg inn i sin egen historie om fløterkampen i Fetsund og fløterstreiken i 1908.

Skiptvet-ordfører Cecile Agnalt fortalte om arbeiderkamp ved Nes lense.
En bussjåfør, en bussjåfør..Ikke noe å på si verken på kjøringen eller humøret til turens bussjåfør Finn Arne Solberg.
Brekke kraftverk
Ved ankomst Brekke, ventet besøk på kraftverket.
HMS-arbeidet var selvsagt godt ivaretatt.
LO Østfolds «kulturminister» Arne Berg takker de som har bidratt til jubileumsmarkeringen.
Ingen bursdagsfeiring uten kake. Her er det LO Østfolds regionleder Ulf Lervik og faglig ungdomssekretær Ümmü Aylin Cukurova som får æren av å åpne festen.
Sunniva Berg og Alexander Hermansen framfører arbeiderhistorien i tekst og sanger.
LO-sekretær Are Tomasgard var «hovedtaler» under samlingen på Brekke, og minnet om at «historien ligger bak oss, vi har kraften i oss og oppgavene ligger foran oss».
Deltagerne var svært fornøyde, og var rause med applausen.
Selve bursdagsfesten ble lagt til mektige omgivelser i Brekke, nemlig i hagen til slusemesterboligen. 
 Programmet ble avsluttet med cruise med «MS Brekke».
Deltagerne rakk akkurat å gå ombord før også himmelen åpnet sine sluser.
Det finnes ikke dårlig vær i gode klær...
Alexander Hermansen kan mer enn sine kampsanger. Han er også kaptein på MS Brekke.
Brekke sluser er Europas høyeste sammenhengende slusetrapp, og ligger i Norges eldste kanalsystem. Sluseanlegget fra 1924 løfter spektakulære 27 meter gjennom fire slusekammer opp til Stenselva.
Mat og drikke hører med, som setter en ekstra spiss på turen.
Nam, nam... Stein Erik nyter sin fiskesuppe.
Store deler av cruiset foregår tett på naturen.
Idyllen ligger rundt oss på begge sider av vassdraget. Her idylliske Krappeto. 
Ulf takker kaptein Alexander for en flott tur.
Trond Henriksen måtte frem med kameraet. 
Ulf og Linn var enige om at turen hadde vært flott og at arrangementet var verdig en 125 åring. 

Roald Gulbrandsen fra NHO gratulerte LO med 125 år.