Vil ike følge EUs regler etetr brexit

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Storbriannania vil ha egen regler for fotball og ikke EUs

Vil ikke følge EUs regler etter brexit

Den britiske regjeringen signaliserer nå klarere og klarere at de ikke vil følge EUs regler på en rekke områder når overgangsfasen etter planen er over 31. desember i år.

Senest har den britiske finansministeren Sajid Javid bekreftet dette i et intervju med den ledende finansavisen Financial Times sist uke. Dette var et svar på "maset" fra britisk storindustri i en rekke bransjer som ønsker like konkurranseregler og dermed vil ha samme spilleregler som det EU har.

-Kommer ikke på tale, er svaret fra Javid:

-Det blir ikke like regler, vi vil ikke overta regelverk, vi vil ikke være i det indre marked, og vi vil ikke være i en tollunion, og alt dette skal skje innen slutten av året.

-Virkningen for næringslivet vil bli forskjellig, noe tjener på det, andre ikke. Det viktigste vil være at næringslivet kan forberede seg på nye handelsforbindelser.

-Når vi får avtalen på plass vil vi fortsette å være en av de mest suksessfulle økonomier på jorda, er en av hans spenstige uttalelser.

EU på den andre siden sier at like regler betyr ingen tollbarrierer og ingen kvoter det vil si full frihandel. Avvik betyr det motsatte.

Mange forretningsledere frykter "grensepaseringsproblemer " med store nye kostnader og forstyrrelser.

På spørsmålet om virkninger for bedrifter som er avhengig av deler fra og til EU før de selger et ferdig produkt, var svaret: Japan selger biler i Europa, uten å følge EUs regelverk.

Uttalelsene vakte lite entusiasme i Brussel hvor man frykter en økonomisk splittelse mot slutten av året. Holdningen er at det kan bety mindre handel, mindre investeringer og færre arbeidsplasser.

Men retorikken omkring forhandlinger kan også være et slags spill delvis med sikte på motparten, men også tiltenkt en hjemlig opinion som  har stemt på Boris Johnson for å få brexit unna, en gang for alle.