Vårpakken avlevert i EUs økonomiske syklus

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Vårpakken avlevert i EUs økonomiske syklus

To ganger i året kommer EU med analyser, veiledning og anbefalinger om hvordan økonomiene i medlemsstatene bør skjøttes. Det brytes ned på hvert enkelt medlem der det utarbeides landspesifikke anbefalinger om hvordan økonomiske og sosiale utfordringer bør tilnærmes av de ulike landene. I forrige uke og i forbindelse med det såkalte ECOFIN, der EUs finansministre møtes, ble årets vårpakke publisert.

Anbefalingene speiler de generelle vilkår og prioriteringene som beskrives i den årlige oversikten over den økonomiske veksten, samt anbefalingene for 2019 om den økonomiske politikken i euroområdet som ble publisert i november i fjor.

I årets anbefalinger har kommisjonen valgt å konsentrere seg om å identifisere og prioritere investeringsbehovene på nasjonalt nivå, spesielt med henblikk på regionale og territorielle forskjeller. I kommisjonens oppsummering av vårpakken og dens anbefalinger konkluderes det med at økonomien som helhet fortsatt er god, sysselsettingen øker, men at forskjellene mellom medlemslandene fortsatt er store. Det etterlyses økt produktivitet for å stimulere vekst, og de medlemsstatene med overskudd bør vurdere ikke bare investeringer, men også lønnsvekst for å stimulere økonomien ytterligere. Det fremheves også at kvinners deltagelse på arbeidsmarkedet stadig bedres, men at det fortsatt er langt igjen før en når likestilling.  Det pekes på ulike årsaker til dette, blant annet fortsatt dårlige muligheter for barneomsorg og balanse mellom arbeid og fritid, noe som blir viet spesiell oppmerksomhet i anbefalingene til landene Østerrike, Tyskland og Polen.

Luca Visentini, president i Den europeiske fagbevegelsen ETUC kommenterer følgende i forbindelse med fremleggelsen:

-Selv om Kommisjonen ser ut til å være noe overoptimistisk med henblikk på investerings- og sysselsettingsveksten i Europa, er det likevel et klart skifte til fordel for investeringer, sosial dialog, utdanning og sosial beskyttelse. Dette har vært sårt tiltrengt, lenge etterlyst, noe forsinket og det må videreføres enda mer i de kommende årene.  Han legger til:

-ETUC har gjentatte ganger oppfordret EU til å fullføre den sosiale pilar og vi oppfordrer på det sterkeste at årets landspesifikke anbefalinger legges opp slik at de bidrar til videre og økt sosial utvikling.

De landspesifikke anbefalingene finner du her

Oversikten over tilstanden på den økonomiske veksten finnes her

Kontakt