Uber er ansatte

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Ubersjåfører er ansatte slik som foodora syklister.

Uber-sjåfører er ansatte

Uber-sjåfører er ikke selvstendige næringsdrivere, men ansatte. Som ansatt har du krav på en helt annen behandling fra selskapets side enn om du hadde vært selvstendig.

Enda en domstol, denne gangen den høyeste domstolen i Frankrike, har igjen slått fast at du som Uber sjåfør må være å betraktes som ansatt. Dette fordi du kan verken kan velge dine egne oppdrag, din egen arbeidstid eller fastsette prisen på dine tjenester. Samme utfall har en dom i en lavere instans også sagt.

Ergo har du krav på de samme rettigheter som en ansatt hos en arbeidsgiver. Uber er å betrakte som arbeidsgiveren.

Hvordan dette nå vil bli fulgt opp i Frankrike er uklart. Men dommen vil alle fall ikke bare berøre Uber, men også en rekke andre selskaper som driver med leveranser på døra.

Se omtale på engelsk