Tyskland: Trafikklyset ble tent.

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
LO-leder Reiner Hoffmann skal ikke med i den tyske regjeringen. Men han var med å skrive plattformen.

Tyskland: Trafikklyset ble tent.

Ikke overraskende ble det grønt lys for en regjering av partier som har fargen rød, gult og grønt, akkurat slik som trafikklysene er. Derfor kalles regjeringen nettopp for det: Ampelregjeringen. Det åpnet for en sosialdemokratisk kansler med navnet Olof Scholz som har vært visekansler og finansminister under Angela Merkel. Nå tar han over og han har noe av den samme tryggheten og sindigheten som Merkel. Men først skal de grønne ha , slik som SV hadde tenkt, ha en uravstemning om prosjektet. Hvem vinner, fundamentalistene eller pragmatikerne?

Regjeringsplattformen på 171 sider har ingen stedsopprinnelse slik som i Norge fordi alle slike erklæringer utarbeides i Berlin, denne gangen i SPDs partikontor som heter  Willy Brandt Haus den tidligere kanselren og Norgesvennen fra krigens dager. Det er et omformulert slagord fra hans tid og hans munn som står i tittelen: Våg mere framskritt! Brandts formulering var: Vi vil våge mer demokrati! Det sa han da han tiltrådte 28.oktober 1969. Nå er det framskrittet som skal tas av den nye regjeringen som antas å kunne komme på plass i god tid før jul.

Sånn sett er det et ambisiøst program som skal dekke ikke minst sysselsetting og arbeidsliv, den grønne omstillingen av næringslivet og som er FDPs (de liberale) bidrag, den stramme økonomiske politikkene er tilbake, de såkalte svarte null. Det betyr ingen underskudd i offentlige budsjetter og neppe heller noen ny rundhåndet opplåningspolitikk i EUs regi.

Fagbevegelsen har fått noe, i første rekke en minstelønn på 12 €uro, 120 norske kroner. DGB, som er det tyske LO, har vært medforfatter til regjeringserklæringen. Det burde neppe overraske noen at fagbevegelsen trekkes med i en slik prosess, men måten det kom fram på var kanskje noe pussig. Regjeringserklæringen var i flere versjoner og i en av dem kunne man spore at DGBs leder, Reinar Hoffmann, hadde kommet med endringer fordi de kunne spores i teksten.

Tiden med budsjettunderskudd er over og var  koronabegrunnet, men kanskje er den ikke helt over likevel med nye koronatiltak.

Nå er det tilbake til tradisjonell tysk budsjettpolitikk som skal føres  og men inflasjonsangsten skyter i rask fart oppover ryggraden. Er det noe tyskere er redd for er det inflasjon, selv om ingen av dagens tyskere opplevd det i mellomkrigsårene. Det er nesten som nordmenns angst for kaninkjøtt. Ingen har spist det, men alle avskyr det.

Nå fordeles 17 viktige ministerposter samtidig som Tyskland går inn i en ny nedlukning, eller  lockdown som er blitt det nye tyske ordet for nedstenging

Også der står striden om frivillig eller pålagt vaksinering. Den nåværende helseminister Jens Spahn sa det brutalt på en pressekonferanse nylig.

- Neste vår er alle tyskere enten vaksinert, friskmeldt eller døde.

Det høres ut som en oppskrift på en ny S-pahndemi.