Tyskland: Penga eller lli vet

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Hva er prisen på å forlenge livet? Er helse elelr økonomi likestilt?

Tyskland: Penga eller livet.

Hva er viktigst, å redde menneskeliv eller økonomien? Debatten har versert også i Norge hvor flere antatt framtredende økonomer har begynt å bekymre seg over hva som vil skje med norsk økonomi og arbeidsplasser når vernetiltakene er for strenge og går for langt.

Holden-utvalget (det seneste) som skulle se på kostnad-nytte forholdet i forhold til koronasituasjonen, har satt pris på livet helt konkret. Ett års forlenget levetid er verdt 1,4 millioner kroner, eller det man kan koste på seg. Dette bestrides av andre som mener at prisen er satt for høy og at de strengeste tiltakene kunne vært unngått av hensyn til økonomien. I helsevesenet er grensen en million kroner  for behandling for å kunne vinne ett års lengre levetid.

Nå har en framtredende tysk politiker, den nåværende leder av Forbundsdagen i Tyskland Wolfgang Schäuble som i en alder 78 år, sagt nå er det kanskje nok. I et intervju med en tysk avis, (Der Tagesspiegel) sa han sist søndag:

Det å redde liv kan ikke underordnes alle andre hensyn. Det er en "absoluttisme" som ikke er riktig. Retten til menneskelig verdighet, som er sikret i den tyske grunnloven, utelukker ikke muligheten av at vi skal dø.

Vi kan ikke overlate alle beslutnigner til viruseksperter, men også veie opp mot de enorme økonomiske, sosiale, psykologiske og andre implikasjoner. Å stenge ned alt i to år vil ha forferdelige konsekvenser.

Han har vært Angela Merkels mest trofaste finansminister i åtte år fra 2009 til 2017 hvor han førte en stram budsjettpolitikk ikke bare innenlands, men også innenfor EU.

I en alder  av 78 år er det neppe sin egen syke mor han snakker for.