tyskland mangelr arbeidskraft

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Økende mangel på arbeidskraft i Tyskland

Tyskland mangler arbeidskraft

Tyskland sliter med å fylle ledige jobber. Dette sprer seg fra bransje til bransje. Verst har det vært i bygge- og anleggsbransjen hvor man må lete lenge mellom de ansatte for å høre at noen snakker tysk, i hvert fall noenlunde flytende.

Situasjonen er nå så alvorlig at man frykter framtidig boligmangel til tross for en synkende befolkningsvekst, rett og slett fordi det ikke er nok hender til å bygge det antall boliger som trengs i framtiden.

En annen sektor som sliter med å fylle plassene er reiseliv og turisme. Man kan ikke lenger ta i mot det antall turister man gjerne hadde sett fordi det er for få til å betjene gjestene, være seg i hoteller eller på restauranter.

Alt dette skjer til tross for en kraftig innvandring i første rekke av flyktninger fra Syria, Irak, Afghanistan  som etter hvert, men langsomt kommer ut i arbeid.

Nylig kom også varsler  fra helsesektoren hvor man mangler kvalifisert personale særlig til å ta hånd om et økende antall eldre tyskere som trenger mer omsorg og behandling.

Det aller siste kriseropet kommer fra offentlig administrasjon. Der frykter man at tusenvis av stillinger rett og slett forblir ubesatt fordi det ikke finnes nok søkere. Her setter man imidlertid sin lit til økt automatisering og digitalisering av offentlige tjenester. Til tross for at Tyskland er en avansert industrinasjon skorter det på digital teknologi i den offentlige administrasjonen.

Da hjelper det lite at  bilindustrien har overtallige folk særlig innenfor produksjon av fossile brenselsmotorer. Overgangen til elbiler kom overraskende raskt i Tyskland og hvor nesten alle nye biler vil komme med elmotorer noe som krever en langt lavere innsats av arbeidskraft.

Men de som mister jobben i bilindustrien kan ikke gå rett inn i helsefaglige jobber eller behandle kommunale  byggesøknader.

Samtidig er arbeidsmarkedet preget av mye deltid og dårlig betalte jobber. Det har ført at  flere og flere tyskere har to eller flere arbeidsgivere og jobber. De utgjør 2,5 millioner ifølge det tyske NAV. Det er ofte yrker som førskolelærere, hjelpepleiere og politifolk som kun får den tyske minstelønna på 9.35 €uro pr. time eller 95 kroner. Derfor bruker de av sin fritid til å skaffe mere inntekter. Kvinner og særlig innvandrerkvinner er underrepresentert her. Halvparten av de med to jobber arbeider 50 timer uka, mens en tredjedel opptil 60 timer.

Økningen i antall personer med flere jobber er på 3,62 prosent i fjor eller 123.600 personer. Antallet er doblet siden 2003 fram til 2017.

Mange går på "mini-jobber" eller Hartz V jobber etter han som fant opp ordningen. Disse er ledige som må  jobbe for 450 €uro i måneden og prøver derfor å få to slike jobber.

Leder av tysk LO i Rheinland, Anja Weber, betegner det som en skandale at  flere og flere arbeidsgivere melder seg ut av arbeidsgiverforeningen for å slippe unna bransjetariffavtalene.

 

Nå satser man på økt innvandring.