Tyskland: Lønna øker for folk flest

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: Istock

Tyskland: Lønna øker for folk flest

Tysk økonomi går fortsatt så det suser og det merkes også i lønnsutviklingen. Særlig sterk har den vært for hjelpearbeidere (ufaglærte) som i 2017 fikk en gjennomsnittlig lønnsvekst på 3,8 prosent. I gjennomsnitt økte lønningene med 3,1 prosent, viser tall fra det tyske sentrale statistikk-kontoret.

Reallønna (kjøpekraften) steg med 1,3 prosent i forhold til året før, mens den i løpet av 2017 steg med ytterligere en prosent.

Heltidsansatte i de vestlige forbundsstater hadde en årslønn på 53.054 €uro i gjennomsnitt, eller 520.000 kroner omtrentlig. En tilsvarende heltidsansatt i gamle DDR hadde en årslønn på 40.334 €uro eller litt under 400.000 kroner. Dette omfatter ikke ekstra betalt for ferie og helligdager.

Den store forskjellen kan delvis forklares med at det er langt flere fagarbeidere i vest enn det er i øst og flere høytlønte blant annet i bilindustrien og i finansnæringen. Men lønnsutviklingen er sterkere i øst, med 3,6 prosent i 2017, mens den i vest lå på 3 prosent.

I gjennomsnitt for hele landet var lønnsutviklingen på 3,1 prosent, som er det høyeste siden 2011. Men reallønna steg mer i perioden 2014-2016 til tross for lavere lønnsutvikling - nemlig to prosent. Lønningene økte særlig etter sommerferien i 2017.

Lønnsutviklingen for fagarbeidere var noe lavere enn for hjelpearbeidere i prosent, men på et høyere nivå. Fagarbeidere fikk 2,8 prosent, mens ufaglærte fikk en prosent mer. Mangelen på arbeidskraft merkes mer og mer i lønnsutviklingen.

Kontakt