Tyskland: Kan dere ta regningen, bitte?

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Tyskland vil heller bruke penger på bedre veger og jernbane enn å sende mer penger til Brussel

Tyskland: Kan dere ta regningen, bitte?

Tyskland kan risikere å få doblet sin EU-regning, den dagen Storbritannia måtte komme til å forlate Unionen, selv om landet skal betale et betydelig bidrag først.

Det er kombinasjonen av brexit og EUs nye langtidsbudsjett 2020-2027 som fører til at den tyske regningen nærmest fordobles. Det er ikke populært i Berlin hvor man lenge har styrt etter overskudd i statsbudsjettet. En mulig kommende lavkonjunktur har myket opp denne mer ortodokse økonomiske tenkningen og flere økonomer tar til orde for en mer "løssluppen" finanspolitikk til fordel for innenlandske investeringer i veger, jernbaner og boliger for å stimulere innenlandsøkonomien. Forslaget om å sende mer penger til Berlin er derfor ikke særlig populært og man frykter derimot kutt i nasjonale budsjetter.

I rene kroner eller €uro snakker vi om 330 milliarder kroner eller 33 milliarder €uro i 2027 som er det siste året i langtidsbudsjettet.

Nederland risikerer en økning på 50 prosent. Landet er i dag det som betaler mest per innbygger. Denne plassen vil Tyskland overta i tillegg til at de er den største bidragsyter totalt sett.  Sverige, Danmark og Østerrike er også blant de som vil få en kraftig økt regning. De vil ikke at EUs skal få mer enn 1 prosent bruttonasjonalprodukt, mens EU-kommisjonens forslag baserer seg på 1,11 prosent for å tette det britiske "hullet".

Litt av årsaken til denne kraftige økningen til de "fem velstående landene" er at de har hatt en rabatt og ikke fullt ut betalt det de skulle. I forslaget som ligger der nå er denne rabatten fjernet.

Frankrike vil derimot få en mindre økning fra 7,5 milliarder €uro til 10 milliarder €uro som er kun en tredjedel av hva forslaget er for Tysklands bidrag.

Polen, som allerede i dag er en av de største nettomottakerne, vil komme enda mer gunstig ut, delvis basert på landsbruksstøtten. (kas)

Kilde: Financial Times