Tysk minstelønn fyller fem år

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Tysk minstelønn er nå 9,19 €uro eller 92 kroner

Tysk minstelønn fyller fem år

Mens man avventer et forslag fra EU-kommisjonen om en slags europeisk minstelønn i slutten av februar neste år, fyller den tyske minstelønnen snart fem år.

Den var omstridt i mange år før den kom, men debatten har nå roet seg. Nå er man mest bekymret over at den er for lav.

Da den kom var en 7,5o €uro eller 75 kroner. Nå er den 9.19 €uro eller 92 kroner pr. time som er mindre enn i Frankrike og Belgia. Det er et eget partssammensatt utvalg som fastsetter økningen som deretter blir vedtatt som lov.

Det var i 2006 at den tyske LO-konressen  (DGB-kongressen) vedtok at man ønsket en lovbestent minstelønn. Det kom etter en lang debatt gjennom år mellom lavlønte i tjenesteyrker som var for og bedre betalte fagarbeidere i industrien som var i mot.

 

Da den ble innført opplevde mange som bodde i de gamle østtyske delstatene en kraftig lønnsøkning og også ansatte med tariffavtaler som lå under 7,50 €uro.

 

Vårt danske søsternyhetsbev som utgis av FH, Fagbevægelsens Hovedorganisation har intervjuet en tysk forsker Thorsten Schulten    om ordningen som man ikke ønsker å se noe til i Danmark hvor lønn og en rekke arbeidsvilkår fastsettes gjennom forhandlinger på de ulike sektoroverenskomstene.

Se hele intervjuet her på dansk