Tysk domstol lager EU-krøll

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Den tyske forfatningsdomstolen lager EU-krøll

Tysk domstol lager EU-krøll

Den tyske forfatningsdomstolen i Tyskland som ligger i Karlsruhe, har nylig avsagt en dom som skaper skurr i EU-systemet. Det er flere grunner til det.

Domstolen skal påse at lover som gjelder i Tyskland ikke strider mot den nye grunnloven det føderale Tyskland fikk etter 2. verdenskrig. Nå har den også begynt å se på regler som kommer fra EU. Dommen mener at den europeiske sentralbanken, ESB, i Frankfurt har gått utover sitt mandat i sine massive støtteoppkjøp for å stimulere etterspørselen i EU i 2015. Det er en delikat problemstilling ikke minst fordi den med denne beslutningen utfordrer selveste EU-domstolen i Luxembourg som er den institusjonen som dømmer i alle EU-spørsmål. Den har nemlig tidligere sagt at det er i ESBs tiltak er i orden, på spørsmål fra nettopp Tyskland. Men det synes ikke de 16 dommerne i røde drakter i Karlsruhe.

Den tyske konstitusjonsdomstolen sa i en avgjørelse 5. mai at EU-domstolen handlet utenfor sitt mandat da den godkjente Sentralbankens kvantitative lettelser. Avgjørelsen kan sette tysk deltakelse gjennom Bundesbank i nye støttetiltak i fare om ikke Sentralbanken innen tre måneder klarer å godgjøre at tiltakene er proporsjonale. Dommen mener at Bundesbank må stoppe sin deltakelse dersom svaret ikke er godt nok. Avgjørelsen reiser ikke bare spørsmål om handlingsrommet til Den europeiske sentralbanken, men også om forholdet mellom EU-domstolen og nasjonale konstitusjonsdomstoler og uavhengigheten til EUs institusjoner. EUs handelskommissær Phil Hogan viser til at det følger av EU-traktaten at EUs lover har forrang over nasjonale lover. Det samme har president i EU-kommisjonen, Ursula vond der Leyen sagt at kommisjonen kan gå til sak mot hennes eget hjemland, Tyskland.

 

Dermed har det oppstått en kompetansestrid om hvilken domstol som står øverst. Det kan få overføringer også til EØS-landene dersom norsk Høyesterett kommer i konflikt med EFTA-domstolen som den har gjort,- hva da? Det har skjedd i den såkalte verftsaken om reise, kost og losji hvor Høyesterett mente at det hadde man krav på fra hjemlandet. EFTA-domstolen mente noe annet.

Det kan det ikke gis noe entydig svar på. Likevel er det et svar som flere peker på blant de ivrigste integrasjonstilhengerne i EU. Det er mulig at ESBs handlinger ligger litt utenfor dets mandat. Men da må de få et bedre mandat da. Joda, men det betyr at EU må ta det vanskelige skrittet fra kun å være en felles valutaunion (monetær union) til å bli en fullverdig skatte- og budsjettunion (fiskal union) Det ville ikke alle, heller ikke Tyskland vil det, med mindre det blir en løsning hvor de får bestemme det meste. Det vil ikke Frankrike og i hvert ikke Italia eller Spania.

Der står saken og den eneste tilsynelatende enighet man kan spore mellom de to domstolene er denne:

Du skal ikke ha andre dommere enn OSS. Les mer her.

kas

 

 

 

 

Nederlag i Finland