Tysk bremse på EUs gjenreisning.

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Kan tysk forfatnignsdomstol stoppe eller bare forsinke EUs gjenreisningsfond?

Tyskland sinker EUs gjenreisning.

De trodde det skulle gå på skinner etter at EUs ledere hadde brukt nær fire julidøgn i 2020 og et endelig toppmøte i desember for å bli enige om et gigantisk gjenreisningsfond som skulle få medlemslandene ut av koronakrisen. Men da hadde man glemt at Tyskland har sin egen forfatningsdomstol som ble "påtvunget" landet av de tre vestlige krigsvinnerne, USA, Frankrike og Storbritannia etter den 2. verdenskrig. Den skal vurdere om et felles låneopptak fra EUs side på 7500 milliarder kanskje strider mot den tyske grunnloven som de fikk av de samme tre krigsmakter. I tillegg er spørsmålet reist om vedtaket er i strid med EUs egne regler, Lisboa-traktaten. Uansett innebærer at Angela Merkel ennå ikke kan undertegne lovdokumentet som forbundsdagen og forbundsrådet begge har vedtatt med to-tredjedels flertall.

Utfallet er åpent. Det kan ende med en kryptisk godkjenning at det er innefor forfatningen, slik den har gjort før. De kan gi et midlertidig grønt lys i påvente av en endelig avgjørelse. Eller den kan mer oppsiktsvekkende si at det ikke kan godkjennes.

Da er man i en dyp EU-krise fordi fondet ikke kan utbetales til de landene som trenger det mest. Da er det rykk tilbake til start og ingen gjenreisnings- eller gjenåpningsplan i sikte.

Med mindre man finner en annen veg rundt.

Les mer om saken her.