Mobilitetspakken: Transportarbeidere mobiliserte

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: Hans Øyvind Nilsen

Mobilitetspakken: Transportarbeidere mobiliserte

Samme uken som den såkalte mobiltetspakken igjen skulle opp til avstemming i Europaparlamentet reiste medlemmer av Det europeiske transportarbeiderforbundets gjennom Europa. Ferden endte onsdag i Brussel, via blant annet Hamburg, Strasbourg og Europaparlamentet, i en stor markering kalt #FairTransport. Behandlingen av lovgivningspakken ble igjen utsatt av parlamentet.

Kampanjen som har fått navnet #FairTransport har hatt som formål å skaffe bevissthet rundt sosial dumping i transportsektoren. Bransjen sysselsetter mer en 10 millioner arbeidere i Europa og er en bransje som er utsatt for utstrakt bruk av  sosial dumping.  ETF uthever spesielt at de vil ha en slutt på følgende praksiser:

  • Arbeidstakere sendt til andre land betaltes ofte mindre enn lokalt ansatte.
  • Farlig lange timer, der arbeidsgivere og myndigheter ignorerer eksisterende regler om hviletid.
  • Arbeidstakere møter usikker tilgang til helsetjenester og trygdeordninger
  • Arbeidere presses inn på kortsiktige og usikre kontrakter
  • Utstrakt bruk av underleverandører, bemanningsbyrå og postkasseselskap.

Den såkalte mobilitetspakken, som omhandler nye bestemmelser for europeisk transportsektor, stoppet opp like før jul da europaparlamentet etter lang tids behandling og med uenighet mellom transportkomiteen og sysselsettingskomiteen kun klarte å komme til enighet på deler av pakken. Den videre skjebnen til innholdet har lenge vært usikker, på tross av at EUs transportministre har klart å komme til enighet. Onsdag denne uken skulle deler av pakken som omhandler kabotasje forsøkes tas opp igjen til votering i Europaparlamentet, men så bestemte EU-parlamentets president seg for igjen å utsette voteringen, til begynnelsen av april.  Årsaken skal være det store antall endringsforslag som har kommet inn, over 1000 i tallet.

Samtidig kom tusenvis av transportarbeidere fra markeringen i Strasbourg der parlamentet var samlet frem til Brussel og marsjerte sammen med europeisk fagbevegelse opp til rundkjøringen der Rådet og Kommisjonen holder til. De krevde et mer sosialt Europa, rett til kollektive forhandlinger og sterkere og mer rettferdig håndheving av regelverk. Både Norsk transportarbeiderforbund og Yrkestrafikkforbundet deltok på markeringene, blant annet med egen trailer.

Leder Luca Visentini i Den europeiske samorganisasjonen Defs understrekte i den forbindelse:

 -EUs indre marked bør dreie seg om å fordele og spre velstand, ikke om å redusere lønn, ikke om å utnytte arbeidstakere, ikke om å tømme fattige land for faglærte og ufaglærte arbeidere. I stedet krever fagbevegelsen et rettferdig Europa for alle arbeidere.

Se mer fra markeringene her

Kontakt