Tid for å slette gjelda

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

EU: Tid for å slette gjelda.

Tiden er kommet for at den europeiske sentralbanken (ESB) i Frankfurt bør slette delvis eller helt den gjelden som EU-landene har til banken. Pengene man dermed sparer må kunne brukes til investeringer i å skape arbeidsplasser og et grønnere Europa.

Dette er konklusjonen i et brev som 100 mer eller mindre kjente europeiske økonomer har sendt til ESB, blant disse er den franske økonomen Thomas Piketty som har skrevet en slags ny versjon av Karl Marx sin bok "Kapitalen".

Det som har skjedd etter finanskrisen i 2007/08 er at sentralbanken har drevet med systematiske oppkjøp av statsobligasjoner (gjeld) og nå sitter på intet mindre enn 25 prosent av all statlig gjeld. EU-landene skal dermed i prinsippet betale renter og avdrag til seg selv. Men det gjør de ikke. Men hvis de skulle gjøre det måtte de ta opp ny gjeld i private banker og øke skattene vesentlig samt  bremse de offentlige utgiftene. Ingen  av delene er noe  god oppskrift på å skape ny vekst, nye arbeidsplasser og bevare en fortsatt høy velferdsstandard.

Men kravet avvises blankt av sjefen for banken, den tidligere franske finansminister Christine Lagarde. Hun mener at EU-landene er i stand til å tilbakebetale gjelden. Dessuten strider gjeldssletting mot EUs traktat. Basta.

Mer her.