The state of EU

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Hvordan er det med EUs helse etter at koronaen er kommet mer under kontroll?

EU: Hvordan går det helsetilstanden?

Hvordan er helsen til EU etter over et år i delvis koronalukning og er de vaksinert og klar for å møte framtiden?

Takk, svært god skal man tro en av dets ledere, EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen som onsdag avga det som er blitt hetende "State of the European Union" etter mønster fra den amerikanske presidentens State og the Union tale som holdes årlig.
Von der Leyen som nå er holdt nå sin andre tale som president og hun har overlevd koronapandemien, har rettet ryggen og satt blikket i fast retning forover. Der ser hun for seg et bedte indre forsvar gjennom et tettere helsepolitisk samarbeid som skal sikre befolkningen indre fiender eller mot nye smittsomme sykdommer. Det sviktet da koronaen begynte å bre seg og skyldtes manglende fullmakter til å gjøre noe felles i EU.
EU skal bli bedre til å forsvare seg utad, rent militært. Slagordet om å bli en "global aktør" har forblitt et slagord og ikke blitt fylt med innhold. EUs kampgrupper eller «battle corps» som tidligere forsvarsminister Krisin Krohn Devold alltid uttalte med amerikansk aksent for å flattere sin amerikanske kollega, har heller ikke vært i bruk, hverken i Mali eller Afghanistan. Mer økt forsvarsatsning i EU møter motstand i Danmark som har sitt forsvarforbehold som holder landet utenfor. Tyskland derimot kan være mer positive fordi de er tilbakeholdne emd å vise militære muskler i egenregi, men under en fles EU-kommando blir det annerledes-
Merkelig nok brukte ikke von der Leyen begrepet «et EU som beskytter», men det er kanskje for tett forbundet med president Macron.
Nå øker trusselen fra Kina, som EU nå vil møte med en investeringsstrategi som skal være et slags alternativ til Kina nye silke veg. Selv om det kommer sent.
For de som trodde at EU etter pandemien skulle bli en organisasjon av typen nå er det «vanlig folks tur», ble det lite å hente. Antydninger om å satse på sosiale spørsmål, bedre integrering og økt deltakelse fra befolkningens side måtte man lete lenge og forgjeves etter. Ikke minst var dansk fagbevegelsen (FH) skuffet over det siden de hadde laget seg noen forventninger på forhånd om dette. Men til liten nytte. Det mest kokrete var et forslag om at de med som er i yrkesopplæring skal kunne tilbringe deler av sin utdanning i et annet land. Det er en ordning som ble praktiserte i tidligere tider, men som har dødd ut.

Hele talen her på dansk.

Dansk FO (LO) er skuffet over manglende prioritering av "vanlige folk".