Sykepleirne streiker i Danmark

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Ender også den danske sykepleierstreiken hos politikerne?

Sykepleierstreik også i Danmark

Mens Stortinget med all sannsynlighet vedtar tvungen lønnsnemnd for norske sykepleiere i streik, går 5000 av deres danske kollegaer ut i streik. Det er den eneste streiken i årets danske tariffoppgjør som har blitt enige om en treårig avtale.Streiken startet etter at sykepleierne nedstemte et forslag, ikke bare en gang, men to ganger.

Ledelsen i Dansk sykepleierforbundet har kommet i en vanskelig situasjon ved at de to ganger har anbefalt et forslag som et flertall av medlemmene, 51,6 prosent, har sagt nei til i annen omgang.

I Danmark er det normalt sentrale oppgjør slik som i Norge og man kom fram til en felles økonomisk ramme både for private så vel som kommunal og statlig sektor. Men denne rammen føltes for trang for sykepleierne som hevder at de har vært spesielt utsatt i koronaperioden.

Det mener en rekke andre utsatte arbeidstakergrupper også, uten at det har kommet til samme uttrykk. Til forskjell fra Norge er sykepleierne og lærerne med i samme hovedorganisasjon i Danmark. Den heter FHO, Fagbevegælsens Hovedorganisasjon, og er en sammenslutning av tidligere LO og FTF (Unio)

Se mer.

 

Det at sykepleierne går i streik er ikke lite populært i de gamle LO-forbund hvor det også finnes helsepersonell som har godtatt oppgjøret. Sykepleierne har også bedt Folketinget utrede en opptrappingsplan for kvinneyrker, noe som betyr politisk innblanding i lønnsdannelsen, heller ikke like populært hos alle.

Så får man se hvor lenge streiken i Danmark vil vare og om det også der kommer til et statlig inngrep som vil stanse den. Danmark er i ferd med åpne opp igjen og det er et stort etterslep i sykehussektoren for operasjoner og behandlinger som er blitt satt på vent på grunn av akutte Covid 1- pasienter.  Å mangle inntil 5000 sykepleiere i en sånn situasjon kan bli en vanskelig sak for politikerne. Les mer.

Det er Folketinget som antagelig vedtar meglingsmannen skisse. Det skjer ikke så ofte som man har lønnsnemnd i Norge. Siste det ble brukt i Danmark var i 2013 mot lærerne.

Les mer her.