Sykehjemmene ble en koronafelle.

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Sykehjem i flere land ble en koronafelle

Sykehjemmene ble en koronafelle.

Sverige og Storbritannia la i starten av koronaepidemien ut på samme kurs. Det skulle oppnås "flokkimmunitet" ved at fleste mulig skulle smittes. Storbritannia hoppet tidlig av den turen, mens det fortsetter tilsynelatende i Sverige til tross for at målet om flokkmentalitet ligger langt unna. Det fordres at 60 prosent av befolkningen blir smittet for at det skal ha tilsiktet effekt. Det målet ligger langt fram.

Men det som er felles er at sykehjemmene i liten grad ble skjermet, noe den svenske statsministeren  Steffan Löfven har beklaget på det sterkeste.

Det samme skjedde i Storbritannia til tross for sterke anbefalinger fra helsemyndigheten om å lukke dem helt av og be de ansatte om å bo og jobbe i hjemmene i fire uker i strekk. Regjeringen fulgte ikke dette dramatiske rådet med den konsekvens at sykehjemmene ble selv arnestedet for spredning av COVID-smitten blant en befolkningsgruppe som var mest utsatt og hadde en eller flere underliggende lidelser.

Også i Belgia har halvparten av de som har dødd vært på sykehjem hvorav de fleste er drevet i privat regi, men med offentlig støtte. Belgia har en høy dødsrate noe som delvis skyldes at de har registrert de fleste dødsfall i den aktuelle perioden som COVID-relatert.

Nå kommer spørsmålene om dette skyldes bemanningsordningen med mange deltidsjobber, tilkallingsvikarer og lav bemanning. I Norge hadde en hjemmeboende 35 ulike hjemmesykepleiere på besøk i løpet av EN uke.

Et annet spørsmål er hvilken opplæring mange av disse har og om de fikk innføring i smittevernberedskap og tilgang til utstyr. Det siste synes å ha vært mangelfullt fordi sykehjem ikke ble prioritert.

Spørsmålet er også om privatiserte sykehjem i Sverige har en lavere bemanning enn de som ble drevet i offentlig regi.

En annen debatt som har kommet fram i Sverige er at de som fikk viruset ikke fikk behandling bl.a.  med pustemaskiner. De fikk kun lindrende behandling (smertestillende) såkalt palliativ behandling hvor det ble gitt morfin i stedet for oksygen. I Norge fikk de behandling inkludert overføring til sykehus.

Dermed ble sykehjemmene en dødsfelle, uttalte en professor ved Uppsala universitet.