Sverige: Sverigedemokrat og LO-medlem?

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Kan man være politisk aktiv i Sverigedemokraterna og LO-medlem?

Sverige: Sverigedemokrat og LO-medlem?

Kan man være med i det svenske Transportarbetarförbundet og politisk aktiv i det høyrepopulistiske partiet Sverigedemokraterna? Det skal Stockholms Tingrättt gi bud på den 4. mars da de avgjør om det var riktig å utelukke Mats Fredlund fra forbundet siden han var aktiv i kommunestyret i Kiruna.

Saken gikk i Stockholms rådhus sist uke med flere vitner til stede.

Forbundet aksepterer at man stemmer på og er medlem av Sverigedemokraterna, men ikke at de er politisk aktive som medlem av et kommunestyre. Forbundet anser at forbundets prinsipprogram og Sverigedemokraternas menneskesyn strider mot hverandre. Transport mener at alle mennesker skal behandles likt, noe man mener at partiet ikke står for blant i sitt syn på innvandrere.

 

Saken har vakt en del offentlig interesse i Sverige siden den er av mer prinsipiell karakter. Fredlund hevder at det er vanskelig som yrkessjåfør ikke å være medlem av Transportarbetarförbundet siden det ikke finnes alternativer som kan ivareta hans yrkesinteresser.

Transport sier at alle kan være medlem og alle kan være med i arbeidsledighetskassen (som styres av forbundet).

Samtidig med denne saken har Socialdemokraterna skjerpet tonen overfor Sverigedemokraterna. Nylig gikk landets forsvarsminister kraftig ut i en debatt på svensk fjernsyn, i et tone som er uvanlig for den dannede politiske svenske debatten. Bakgrunnen for dette antydes av flere kommentatorer at skyldes den kommende valgkampen hvor det er viktig å markere forskjellene mellom de to  partiene. I tillegg virker det som om Sverigedemokraterna rykker stadig nærmere peisvarmen i den borgerlige leiren. Det skyldes at to partier, de Liberale og Centern, er blitt en slags støtteparti for regjeringen, mens Moderaterna (Høyre) trenger støtte fra Sverigedemokraterna dersom de skal ha sjans på å få til en ny borgerlig regjeringen etter valget i 2022.

Som en del av det samme bildet fortsetter Sverigedemokraterna sine angrep på fagbevegelsen for å være udemokratisk.

Se mer.