Sverige: Reisetid er arbeidstid?

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Sverige: Reisetid er arbeidstid?

Svensk arbeidsliv lever i spenning om dagen i vente på hva arbeidsdomstolen (AD) vil si i spørsmålet om reisetid egentlig er arbeidstid. Er svaret ja skal det betales som lønn og beregnes som grunnlag for overtid.

Det er en sak om tre malere i Malmø som det svenske LO-forbundet Målareförbundet har brakt inn for Arbeidsdomstolen. Der har det vært en høring hvor arbeidsgiverne vil avvise hele saken fordi en frykter en avgjørelse som kan berøre ikke bare hele bransjen, men også en hel del andre bransjer hvor den ansatte reiser hjemmefra og rett til arbeidsstedet uten å være innom arbeidsgivers faste adresse.

Bakgrunnen for saken er en dom i EU-domstolen, den såkalte Tyco-saken som sier noe av det samme.

Men det er altså ikke avklart om AD ønsker å behandle saken. Dermed fortsetter spenningen.

Kontakt

Kontakt