Sverige: pensjon under minstemål

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Sverige fikk et streikefritt år.
Foto: LO/GSM

Sverige fikk et streikefritt år.

Året 2020 framstår som det fredeligste året i svensk arbeidsliv, så lenge man kan huske. Det betyr fra 1906 da meglingsinstituttet ble opprettet. 2020 var et år med null streikedager hverken lokalt eller sentral da nyttårsklokken ringte året ut. Det er høyst uvanlig selv i Sverige hvor det normale er "ordning och reda" i det meste, inkluderte arbeidslivet.

Forklaring er riktignok enkel. Det var koronafaktoren som gjorde at de planlagte sentrale forhandlingene om en ny tre-årig avtale ble utsatt fra våren til november i fjor. Da smatt det på plass en ny avtale med som ga en lønnsvekst på litt over 1,9 prosent i 2020.

Forslaget ble godtatt over bordet og ingen konflikter fikk lov til å oppsto.

Dette skjede på bakgrunnen av at svensk økonomi sank med rundt tre prosent, arbeidsledigheten spratt i været og ble rekordaktig med over åtte prosent, mens inflasjonen sank noe i forhold til 2019.

Dermed ble også svensk økonomi rammet i omtrent samme omfang som i andre land, til tross for at de ikke gjennomførte den omfattende nedstengningen som skjedde blant annet i Norge og Danmark i likhet med de fleste land i Europa.

En annen hyggelig konsekvens av situasjonen var at samtlige faglige organisasjoner økte sitt medlemstall under krisen. LO fikk 19000 nye medlemmer i løpet av året etter flere sammenhengende år med faktisk nedgang i antall medlemmer.

Les mer.