Sverige: Löfven nummer tre, ferdig med det.

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Tre ganger og ni år er nok som statsminister.

Löfven nummer tre og ferdig med det.

Sommeren politiske thriller hos nabofolket i øst var om regjeringen Løfven ville gå av eller ikke. Det ble flertall for et mistillitsforslag mot ham og han sto foran to valg, gå av eller skrive ut nyvalg. Med ordinært valg ett år fram i tid, stilte han sin plass og regjeringen til rådighet overfor talmannen i Riksdagen (Stortingspresidenten). Det tok ikke mange dagene før den majoriteten som ville kaste regjeringen ikke hadde noen majoritet for en annen regjering. Dermed ble regjeringen Løfven II til regjeringen Løfven III og sommeren senket seg stille over nabolandets sommerenger og maistenger.

Denne uken kom "bomben". Stefan Löfven vil trekke seg som partileder på partikongressen i november og den nye lederen vil gå til Riksdagen for å få et unngå å få et politisk flertall mot seg. Statsministeren velges med en stemmes overvekt ved at avstående stemmer ikke telles.

Til neste år er det ordinært valg i Sverige og Löfvens forklaring var at det behøvdes en ny partileder som kunne føre an i valgkampen og eventuelt også danne en ny regjering.

Løfven har sin yrkesbakgrunn som sveiser etter ulike strøjobber i ungdommen. Han ble valgt lokalt som tillitsmann og endte opp som leder av det mektige Metallarbetarförbundet som har tatt flere andre industriforbund opp i seg. Der var han en kjent person, men nærmest helt ukjent da han plutselig dukket offentlig opp som kandidat til sosialdemokratisk partileder. Det skjedde etter at Mona Sahlin måtte gå av og hennes etterfølger, Håkan Juholt, viste seg å være en politisk flopp og måtte gå av før et år var gått.

Ansvarsfull som Løfven alltid har vært påtok han seg jobben for elleve år siden og har deretter ledet partiet uten skandaler hverken av politisk, personlig eller økonomisk art.

Nå trer han tilbake etter et ytterst hardt år som statsminister i et land som valgte en annen strategi mot korona enn de fleste andre europeiske land og med flest døde i Norden.

Han vil få mange vakre ord med seg på vegen, også av politiske motstandere. De fleste vil være oppriktige. Selv fra dem som skjemtes over å ha en "bare en svetsare som statsminister".gjenstår å se. Hun regnes av mange i fagbevegelsen som litt for langt til høyre. LO ønsker en hardhudet kvinne som ny partileder.