Sverige: Ledigheten øker mest

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Sverige opplever en kraftig økning i arbeidsledigheten.

Sverige: Ledigheten øker mest

Sverige skulle bli blant de aller beste i EU målt i antall sysselsatte, sa den svenske sosialdemokratiske regjeringen da den tiltrådte for tre år siden. Slik har det ikke gått og koronapandemien har gjort det enda vanskeligere. Til tross for "liten koronanedstengning " av svensk økonomi, har det hatt liten eller ingen effekt på arbeidsledigheten. Sveige er på sjuende plass i EU med størst økning i ledigheten.

Norge sender også ledighetstall til EUs statistikkbyrå "Eurostat" i Luxembourg, men av årsaker som ikke er særlig klare blir de sjelden offentliggjort. Kanskje fordi norske tall virker for flatterende sammenlignet med EUs tall?

Her er de.