Sverige: Lærerne blir akademikere.

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: Maskot/NTB scanpix Et svensk Lærerforbund rykker opp en klasse.

Sverige: Lærerforbundet flyttes opp en klasse

Det største svenske Lærerforbundet tar sikte på å bli mer akademiske av seg ved å bytte hovedsammenslutning fra TCO (Tjenestemenn) til Saco (Akademikerne).

Saco har allerede et lærerforbund i sin midte og spørsmålet er om disse to vil fusjonere dersom Lærerforbund blir ønsket velkommen i Saco på deres kongress i november. En annen tanke er at man lager et lærerkartell med forhandlingsrett og en felles tariffavtale og med ulike lærergrupper under.

Det er ikke få medlemmer det er snakk om, 163.000, noe som vil påvirke maktbalansen mellom TCO og LO. Sverige har hatt en klarere "teigdeling" mellom de ulike yrkesgruppene. LO har organisert i hovedsak arbeidere på gulvet, men TCO har organisert funksjonærene eller tjenestemennene. LO har i alle år vært klart størst. Mens LO har stagnert og hatt tilbakegang i medlemstallet har TCOs forbund delvis fosset fram, ikke minst under koronaperioden hvor usikkerheten på det svenske arbeidsmarkedet har økt. TCO har også trukket fordeler av utdanningssamfunnet og at industrien har rasjonalisert og flyttet ut av Sverige.

Men når TCO nå tappes for medlemmer vil LO klart framstå som den største hovedsammenslutningen.

Medlemmer med jobb:

LO-forbundene: 1 241 799
TCO-forbundene: 1 144 080 ( Lärarförbundet  163 290)
Saco-forbundene: 562 639