Sverige: La det være som det er.

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Hovedavtalen regulerer deler av oppsigelsesvernet. Nå vil man endre disse i Sverige.

Sverige: LA (S) det være som det er

Sverige ser ikke ut til å bli ferdig med den såkalte LAS-saken, eller Lag om anstälningsskydd som betyr oppsigelsesvern. Den har rullet og gått under de tre årene som Löfven har sittet som statsminister på et borgerlig mandat eller mer konkret et borgerlig diktat. Nå har et nytt lovforslag vært på høring (remiss) og svaret spriker. LO mener det er galt at man "setter ut lovarbeidet" til andre, siden de selv ikke fikk være med.

Bakgrunnen er denne:

Et sylskarpt krav fra de to borgerlig støttepartiene, de Liberale og Centern var at det skulle bli lettere å si opp folk. Det ville kunne hjelpe småforetakeierne som ofte søker velgertilflukt oss disse.

Löfven-regjeringen slepte beina etter seg så lenge de kunne før de oppnevnte et "ekspertutvalg" hvor i alle fall ikke fagbevegelsen deltok. Konklusjonen ble som forventet, vesentlig svekkelser. Det fikk både LO og TCO, de to største fagorganisasjonene i Sverige, til å reagere.   

Löfven prøvde å komme ut av knipen ved å sparke ballen til partene i arbeidslivet. De kom nesten i mål, men deler av LO-forbundene hoppet av under vegs. Nye forhandlinger med en pistol i ryggen medførte en slags avtale med enkelte LO-forbund og Svensk Näringsliv.

Regjeringen la deretter fram et lovforslag basert på denne utredningen. Men uenigheten på LO-siden har ikke latt seg slukke.

Nå sitter Löfven på en selvvalgt oppsigelse siden han vil gå av på partikongressen i november som skal velge hans etterfølger. Men det er ikke automatikk i at den personen blir statsminister. Det avgjør Riksdagen og der har Socialdemokraterna ikke flertall.