Sverige: Innspurt om oppsigelsesvernet

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Regjeringen risikerer å måtte gå på regler om oppsigelser

Sverige: Innspurt om oppsigelsesvernet

Den 30. september er fristen for at arbeidslivets parter i Sverige skal enes om endringer i arbeidsmiljøloven. Det dreier seg i første rekke om regler knyttet til ansiennitetsregler ved oppsigelser dvs. om man kan avvike helt eller delvis fra hvor lenge man har vært ansatt. I Sverige omtales dette som "LAS-forhandlingene", "Lagen om anstälningsskydd".

Forhistorien er at de to borgerlige partiene Liberalerne og Centern for to år siden presset sosialdemokratene til å sette i verk en utredning om oppsigelsesreglene for at Stefan Löfven skulle kunne fortsette som statsminister.

 

Nå foreligger utredningen  og den svenske regjeringen er ikke fornøyd med utfallet. Enigheten for to år siden var at forslagene skulle iverksettes, med mindre at arbeidslivets parter dvs. LO og TCO sammen med arbeidsgiverne skulle bli enige om noe annet. Det er det man nå skal forsøke på  i dagene fram til 30. september. Det har de forsøkt før, men da hoppet flere LO-forbund av vognen.

Nå gjøres det nytt forsøk under en ny LO-ledelse som ble valgt i juni.

Dersom man ikke enes om hva reglene skal bli, er imidlertid feltet mer åpent. Regjeringen er ikke glad for utredningens forslag og det kan ende med regjeringskrise i ytterste fall om det borgerlige flertallet i Riksdagen presser igjennom noe regjeringen ikke kan godta. Alternativet er å svelge den store hårede kamelen og bli uvenner med LO og den øvrige fagbevegelsen foran neste valg i 2022 og kanskje tape det.

Dilemmaene er mange, og spenningen er høy i svensk arbeidsliv og politikk foran "skjebneavgjørelsen". Sverigedemokratene, som er sterkt innvandringsfiendtlig, har kommet inn i regjeringsvarmen til det svenske Høyre som heter Moderatarna. De har til nå nærmest vært å betrakte som spedalske.

Spørsmålet nå er om  svenske arbeidstakere skal ha den samme beskyttelse mot oppsigelser som de har i dag, eller skal den svekkes.

Det er den bitre realiteten i svensk politikk for tiden.