Sverieg: Sparte seg til høyere ledighet

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Ved å spare på "de tre kronor" økte arbeidsledigheten i Sverige på papiret.

Sverige: Sparetiltak ga økt ledighet

Tallene viste en ledighet på 7,1 prosent noe som det svenske Statistiske Centralbyrån mente at ikke kunne stemme. Nærmere undersøkelser kom til at tallet måtte være 6,0 prosent. Nå kan det synes som lite, men det utgjør en forskjell på 18 prosent i antall ledige.

Den svenske sosialdemokratiske regjeringen lovet at Sverige få EUs laveste ledighet under fem prosent. Det har de ikke lyktes med. Men det er høyere enn hva den er takket være innsparinger og konkurranseutsetting av arbeidskraftundersøkningen AKU.

 

Arbeidskraftundersøkelsen, AKU, gjennomføres i en rekke europeiske land også i Norge og er en av de mest krevende undersøkelsene og kostet 150 millioner svenske kroner i året. Forskjellen mellom AKU og ledighetsstatistikkene er at den siste kun tar med de som er registrert som ledige, mens AKU avdekker også de som søker arbeid, eller ønsker mere arbeid eller ikke har meldt seg som ledige.

I Sverige intervjues 365000 personer per telefon og disse skal følges opp. Ikke alle svarer eller vil svare, men 189000 har svart og disse skal følges opp hvert kvartal i to år. Statistikken har betydning for den økonomiske politikken, behov for stimulansetiltak eller rentesenkning/heving.

Alarmen gikk i SCB da ledigheten på uforklarlig vis begynte å stige til tross for at de økonomiske konjunkturer var gode og burde tilsi noe annet.

Forklaringen er nå funnet. Det ble innrapportert feilaktige intervjuer. I 2015 sendte SCB ut på anbud til selskaper som skulle overta 20 prosent av intervjuene. Kontrakten gikk til et firma kalt Evry som utførte dem i de første årene tilfredsstillende. I 2017 fikk de overta 50 prosent av intervjuene. SCB kunne da kvitte seg med 40 av sine egne ansatte. Tilbudet fra Evry lå 30 prosent under de andre og 50 prosent under SCBs egen kostnader.

Problemet er at Evry ansatte på svært usikre vilkår en rekke ungdommer som skulle gjennomføre flest mulig intervjuer på kortest mulig tid. Det utviklet seg etter hvert en holdning om å "levere" og dermed ble mange krysset av for å ha svart, mens de ikke en gang var oppringt. I andre tilfeller meldte man at vedkommende kunne ikke oppnås  kontakt med  selv om man ikke hadde forsøkt.

Nå er kontrakten med Evry sagt opp og SCB er på jakt etter et nytt selskap som kan løse oppgavene i "samfunnets interesse", men fortsatt på billigste måte?

Les mer om spareanbudet som økte arbeidsledigheten med 18 prosent.

(kas)