Sverieg får ikke stoppet minstelønn,

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Selv om den svenske Riksdagen har vist gult kort mot minstelønndirektivet, hjelper det lite.

Sverige får ikke stoppet minstelønn.

Den svenske regjeringen får ikke stoppet EUs forslag til direktiv om en europeisk minstelønn. Til det har de fått med seg for få og for små allierte, kun åtte mindre EU-land. Sverige har først forsøkt å vise "gult kort" som innebærer at Kommisjonen må se på saken en gang til. Men det krever også at det visst antall nasjonalforsamlinger krever det. Det har man ikke fått til.

Forsvarslinje nummer to har vært å kreve at direktivet skal gjøres om til en anbefaling (Rekommandasjon) som ikke er så bindende som et direktiv (rammelov).

Der står saken. Dermed ruller direktivforslaget videre under portugisisk formannskap og kommer snart opp til behandling i rådets arbeidsgruppe for sosiale spørsmål, før Europaparlamentet får anledning til å gi det et spark på ballen.

Hvor saken ender hen, i eller utenfor mål, vet man ikke før senere i år. Tidligst neste år vet man om det kan bli vedtatt eller ikke

Det Sverige i beste fall kan håpe på er at de sammen med sine allierte land kan mobilisere det som kalles et "blokkerende mindretall" som betyr at selv om det er et flertall for et direktiv, kan det ikke vedtas fordi flertallet ikke er stort nok. Men det krever minst 13 land imot. Hittil er det kun 9 og de er for få og for små.

Les mer i Europaportalen.