Sverieg: "Facket" vinner på korona.

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Svensk LO er i ferd med å forbigås i medlemstall av TCO som er for funksjonærer.

Sverige: "Facket" vinner på korona

Det svenske TCO, som i hovedsak organiserer funksjonærer, vokser jevnt og trutt. Koronaen har bidratt til ytterligere vekst i 2020 og de drar nå inn på svensk LO som i alle år har vært absolutt storebror. Nå jevner det seg ut og TCO har en høyere organisasjonsgrad i privatsektor enn LO, 67 prosent mot 57 prosent. I 2006 var forskjellen omvendt, 69 prosent i TCO og 74 prosent i LO.

TCO har nå 1 454 677 medlemmer, en økning med 36 788 i forhold til 2019. De har dermed antagelig gått forbi LO som har mistet medlemmer jevnt og trutt fra den gang de var over to millioner medlemmer på 1990-tallet. LO har nå rundt 1,4 millioner medlemmer, men de har flere yrkesaktive enn TCO.

Hovedforklaringen er at det blir flere og flere med høyere utdanning og flere jobber hvor dette blir krevet. Samtidig er dette mer sikre og faste jobber hvor frykten for å bli oppsagt på grunn av faglige medlemskap ikke er så stor som i yrker som utgjør "LO-gruppene". Der er det flere bransjer hvor organisasjonsgraden er særdeles lav og hvor de er tungt å heve det faglige kortet og kreve tariffavtale. I tillegg er det en klar "teigdeling" mellom LO og TCO hvor LO organiserer det som defineres som arbeidere mens TCO har funksjonærgruppene inkludert varehandel. Norsk LO har ikke den typen begrensninger og organiserer også akademikere.

Men pandemien har gitt medlemsveksten et ekstra skubb, frykten for ledigheten har bidratt til økt oppslutning om det svenske "facket" ikke minst fordi ledighetstrygden er knyttet til egne arbeidsledighetskasser forvaltet av fagbevegelsen. Disse gir også noe høyere erstatning enn den offentlige trygden. Den offentlige arbeidsformidlingen er samtidig bygget stekt ned etter krav fra den borgerlige opposisjonen som har flertall i Riksdagen.

I Norge er utviklingen litt den samme ved at UNIO øker forholdsvis noe mer enn LO, mens det er LO som har størst vekst i antall medlemmer og nærmer seg nå snart en million medlemmer. Det var et mål som ble skulle oppnås i år 2000, men som etter hvert ble sett på som lite realistisk.

Men ikke nå lenger. Mer her.