Sverieg bytetr strategi i minstelønnsaken

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
800 endringsforslag er fremmet mot minstelønnsdirektivet i Europaparlamentet

Sverige bytter minstelønnstaktikk

Den svenske regjeringen krever ikke lenger et geografisk unntak for Sverige (og Danmark) fra EUs minstelønnsdirektiv. Derimot vil den at direktivet ikke skal gi noen individuelle rettigheter. Det betyr at en uorganisert ikke kan påberope seg en minstelønn som er hjemlet i en tariffavtale. Det andre viktige kravet som ble framført av den svenske arbeidsminister Eva Nordmark er at EU-domstolen i Luxembourg ikke skal kunne legge seg i å fortolke svenske avtaler slik som hendte i Lavalsaken for snart 13 år siden.

Les mer om Laval-saken.

Nordmark støttet dermed den danske arbeidsminister Peter Hummelgaard Thomsen som også ville ha et annet unntak. Det gjaldt artikkel 4 hvor det heter at man skulle iverksette tiltak dersom avtaledekningsgraden for tariffavtaler kom under 70 prosent. En slik innblanding ønsker Danmark seg ikke.

Dette var siste gang arbeidsministrene drøftet saken før Slovenia tar over som formannskap i EU. Derfra forventer man seg lite. Dermed anså Danmark og Sverige at de hadde oppnådd en liten seier ved å utsette saken. Både Sverige og Danmark gikk jo også videre i fotball EM, men vinner neppe finalen hvor Frankrike og Tyskland forventes å avgjøre saken.

I Europaparlamentet derimot er det full fres i saken hvor det er innkommet 800 endringsforslag. Flere hundre av disse har et svensk navn under seg.

De fleste observatører tror at det franske formannskapet 1. januar neste år vil sette på turboen for å få dette på plass før 1. juli og i to-spann med avslutningen av konferansen om Europas framtid. Les mer her.