svenske misforståelser om arbeidsledighetstrygd

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Johan Danielsson er vylangt medlem av Europaparlamentet fra sosialdemokratene. Før det var han ansatt i LO og jobbet med Europaspørsmål

Svenske misforståelser om en europeisk arbeidsledighetstrygd

To av de borgerlige partiene i Sverige, Moderatarna og Kristdemokratarna fortsetter en slags propagandakrig mot det de betegner som en europeisk arbeidsledighetstrygd.

Medlem av Europaparlamentet for Socialdemokratarna, Johan Danielsson, avviser dette som usaklig og mener at det ikke er snakk om noen europeisk "A-kassa" som det heter i Sverige.

Danielsson er talsmann for den sosialdemokratiske gruppen i Europaparlamentet i transportspørsmål og sier at forslaget om en slags europeisk arbeidsledighetsordning er totalt misforstått.

For det første skal den kun gjelde for de 19 land som er med i valutasamarbeidet, Eurosonen. Derfor avsto de svenske sosialdemokratene å stemme da forslaget var oppe for en tid siden

For det andre skal det være en slags stabiliseringsfond i dårlige tider når et eller annet land kommer i en alvorlig økonomisk krise.

 

Danielson vil arbeide for at alle transportselskaper som driver permanent i Sverige skal være registrert der og skatte dit. Kommer et slikt forslag på plass, spørs det om Bring kan registrere seg i Slovakia, men utføre faste oppdrag i Norge.

Les hans innlegg her på svensk