svenske arbeidsgivere vil forhandle

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
For å unngå en ny lov om oppsigelser vil svenske arbeidsgivere forhandle med LO

Sverige: Arbeidsgiverne vil forhandle

Mandag førstkommende presenteres i Sverige et forslag til nye og mer liberale regler for oppsigelser. Et utvalg skal legge fram sine forslag. I følge lekkasjer vil forslagene innebære en katastrofe etter LOs og Kommunals mening. Det handler om LAS, lag om anstälningsskydd.

Det blir lettere å si opp, grensen for når det skal forhandles økes fra 10 til 15 ansatte og at man i større grad enn før kan se bort ansiennitetsreglene. Større fleksibilitet for bedrifter, mindre tryggjhet for ansatte.

Det meste av innstillingen fra utredningen er ting svensk LO ikke ønsker. Men forhandlingene med arbeidsgiverne stoppet i vår opp fordi flere forbund blant annet Kommunal og Bygning trakk seg.

Nå ber arbeidsgiverne tynt LO om å ta opp igjen forhandlingene selv om de ser seg tjent med forslagene fra utredningen. Men de mener at det er bedre at man blir enige med LO om noe varig enn en lovendring som kan fjernes om sammensetningen av Riksdagen blir en annen enn i dag. De mener forhandlinger styrker den "svenske modellen".

Bakgrunnen for hele bråket er at partiet Liberalerne og Centern ble enige i et  forlik med Socialdemokratarne om at ansettelsestryggheten skulle svekkes. Det va ret  vilkår for fortsatt å støtte regjeringen Løfven.

Nå er utredningen gjennomført og lovendringene kan komme på plass 1.juli 2022.

LOs  avgående leder Karl-Petter Thorwaldsson er nøktern til arbeidsgivernes invitasjon.

Regjeringen er av flere LO-forbund bedt om å slenge hele utredning i papirkurven, men LO-lederen  tror at Centern kan akseptere noen mindre endringer til fordel for småforetak.

Lovendringen skal tre i kraft kun to måneder før neste Riksdagsvalg og da kan man reversere ordningene dersom valget tilsier det.

Men invitasjonen fra arbeidsgiverne står ved lag og det er nok tid til å forhandle, om begge vil.

LOs representantskap i august skal ta stilling til strategien.