Svensk ansttelserregler svekeks

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: Jonathan Brinkhorst. En ny utredning truer ansettelsestryggheten i Sverge.

Sverige: Ansettelsesregler svekkes

Si ordet "las" til en svenske og de fleste vil forstå at det har noe med arbeidsplassen å gjøre. Det står for "lag om anstälningsskydd" som i Norge tilsvarer deler av arbeidsmiljølovens regler om oppsigelser.

I Sverige derimot er den sosialdemokratiske regjeringen tvunget til utrede endringer, les svekkelser, av ansettelsestryggheten. Det kom i det såkalte januarforliket hvor to borgerlige partier ga grønt lys til å støtte dannelsen av en sosialdemokratisk regjering. Prisen for støtten kom i kravet om at arbeidsgiverne skulle få "lettere" vilkår.

Nå advarer flere arbeidsmarkedseksperter mot at dette kan true den svenske arbeidsmarkedsmodellen som er basert på en slags likevektsbalanse mellom fagbevegelsen og arbeidsgiverne. Bikker pilen for langt i favør av arbeidsgiverne vil det kunne undergrave hele den kollektive avtalemodellen fordi mindre virksomheter ser seg ikke lenger tjent med å stå i en arbeidsgiverforening noe som vil gjøre det vanskeligere for fagbevegelsen å tegne kollektivavtaler. Da må man forhandle på hver enkelt bedrift og bli enige om det som kalles en "hängavtal" til den landsomfattende Riksavtalen.

Det er lite hjelp å få fra regjeringens side som sitter i mindretall i Riksdagen.

Det eneste den kan gjøre er å dra ut på tiden med oppfølgende lovforslag i påvente at man snart skal til valg igjen.

Men i LO og også på arbeidsgiversiden har man begynte å forhandle om hva de kan bli enige om av endringer seg i mellom slik at hele utredningen kan legges bort samme dag som den kommer. Men så sprakk LOs ulike forbund hvor bl.a. Kommunal sier nei, mens IF Metall vil fortsette forhandlingene.

Det skjedde i striden om endringer i streikeretten som en konsekvens av at Hamnarbetarförbundet lagde mye uro i Gøteborg havn ved å kreve en egen avtale parallelt med den avtalen som det Svenska transportarbetarförbundet hadde.

Utredningen som kom med sine forslag ble lagt bort siden LO og Svensk Näringsliv hadde gjort opp seg i mellom om en ordning som var mindre innskrenkede.