Sveits sier nei til EU

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Sveits sier nei til EU

Sveits har slått igjen døra for EU. Et langvarig og møysommelig arbeid i sju år for å erstatte en haug med tosidige avtaler mellom Sveits og EU med et slags EØS-rammeverk, har stoppet opp. Avtalen skulle erstatte 120 tosidige avtaler inkludert Schengen-samarbeidet om passfri grensepassering.

Det er annen gang at Sveits sier nei til en slik avtale. Da Norge, Sverige, Finland og Island forhandlet sammen med Østerrike og Sveits, ble EØS-avtalen sendt ut til folkeavstemning i Sveits. Med stemmene fra den tysktalende delen av Sveits ble det et nei til avtalen og man påbegynte et 11 år langt forhandlingsmaraton for å få på plass noe som lignet EØS-avtalen fordelt på en rekke  kapitler.

Denne gangen er det det ledende regjeringspartiet, det sveitsiske folkepartiet SVP, som har sagt nei uten hjelp av noen folkeavstemning. Sveitsisk fagbevegelse er tilfreds med bruddet siden deres hovedbekymring har vært å beskytte lønnsnivået mot sosial dumping. Det andre ankepunktet var EUs krav om full adgang til det sveitsiske arbeidsmarkedet som ville innebære også rettigheter til trygdeordninger på lik linje med sveitsiske borgere slik det i hovedsak er i Norge.

I tillegg var spørsmålet om  Sveits, slik som det er i EØS-avtalen, skulle overta EUs lovgivning mer eller mindre automatisk og at EU-domstolen skulle kunne spille en rolle i fortolkninger av avtalen.

Regjeringen konkluderte med at en slik avtale ikke ville ha nubbesjans til å få flertall i en folkeavstemning og avsluttet i stedet forhandlingene.

Reaksjonen fra EU-siden er foreløpig noe dempet, men de har tidligere sagt at uten en slik rammeavtale kan man bare glemme flere tosidige sektoravtaler.

Nå er det markedsadgang til EUs energimarked som kan være truet samt adgang for flyselskapet Swissair til «åpen himmel» reglene. Også utdanningssamarbeidet i programmet Horizon kan rammes.

Flere framholder at EU er blitt mer restriktive etter brexit-avtalen med Storbritannia siden man ikke vil skape grobunn for spesialordninger.

Konklusjonen er sammenfallende med brexit-forhandlingene,- det er ikke lett å forhandle med EUs 27 land når man er kun ett, være seg Sveits, Storbritannia…. eller Norge.

Les mer.