Sveits: Fortsatt fri fly med EU.

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Sveitserne har sagt ja til fortsatt fri flyt av personer fra EU/EØS.

Sveits: Fortsatt fri flyt med EU.

Sveitsere har i en egen folkeavstemning sagt ja til EU med 61,7 prosent, riktignok ikke til medlemskap. Søndag hadde de for annen gang en folkeavstemning om en av landets mange avtaler med EU som sikrer fri flyt av personer mellom landet og EUs 26 medlemsland samt EØS-landene Norge, Island og Liechtenstein.

Mens det i 2014 ble et lite nei, ble det denne gangen et tydelig ja. Det første nei'et skapte problemer for regjeringen og parlamentet som de brukte lang tid for  ikke å respektere den.

Da sveitseren i 1992 sa nei til EØS-avtalen i en egen folkeavstemning, begynte en langvarig prosess for å erstatte avtalens innhold med en rekke mindre avtaler. Det tok sju år og avtalene ble mange, deriblant en egen avtale som skulle sikre en av EUs fire friheter, nemlig fri flyt av personer inkludert arbeidstakere.

Avtalen ble omstridt siden Sveits med sine 8,5 millioner innbyggere allerede har en stor gruppe innvandrere, nesten 25 prosent og  i tillegg kommer en rekke grensependlere.

Etter en rekke krumspring klarte regjeringen å unngå å respektere folkeavstemningen. EU på sin side har ønsket at Sveits hoppet inn i EØS-avtalen som det fjerde EFTA-landet. Det var umulig for Sveits av forfatningsmessige grunner og i stedet fremmet EU en slags "hovedavtale" som bar preg av en EØS-avtale.

Denne avtalen har møtt sterk kritikk ikke minst fra sveitsisk fagbevegelse fordi den kan vanskeliggjøre krav om sveitsiske lønninger hos underleverandører til oppdrag i Sveits.

Nå har man passert det første hindret. Men det gjenstår å se hva som skjer i den videre framdriften med EUs hovedavtale som også vil innebære et slags overvåkingsorgan slik som ESA. Les mer her på engelsk.

I Sveits er det nok med 50000 underskirtfer for å få en folkeavstemning. Derfor er det flere i året. Denne var en av de mest omtalte, men kan også vitne om et slags stemningsskifte i synet på EU.