Søt vin fra Portomøtet

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: LO/Trond Isaksen Er tiden kommet for vanlige europeere?

Søt vin fra Portotoppmøtet?

Det var ment som søt musikk i ørene, eller kanskje søt vin i munnen fra EUs uformelle toppmøte som fysisk fant sted i Porto i Portugal 8. mai. Europa skal bli mer sosialt og et bedre sted å leve. Der vedtok de 27 landenes øverste ledere en omfattende erklæring om at EU skal bli et sosialt Europa. Det er mange ord i erklæringen, men de tre viktigste målene er å få flere tilbake i arbeid, 72 prosent av alle mellom 20 og 60 år, i dag er det 72,4 prosent. 60 prosent skal i opplæring hvert år, i dag er det 37 prosent og man skal redusere fattigdommen for 15 millioner mennesker fra 91 millioner i dag.

Portugal har en sosialistisk regjering som har prioritert den type saker i kjølvannet av koronapandemien som nå kanskje er på retur i flere land.

Nå er et viktigste å få hjulene i gang igjen og få ned ledigheten. Fagbevegelsen i Europa er stort sett fornøyd med uttalelsen, mens fagbevegelsen i Sverige og Danmark har vært noe mer betenkt. Der frykter man at EU-kommisjonen  kan bruke prinsippene fra en sosial søyle til å fremme alt for mange konkrete direktivforslag om emner som man i Norden helst vil selv ha kontroll med.

Et av disse er et direktivforslag om minstelønn som nå ligger til behandling i Europaparlamentet. Her mener Sverige og Danmark og forslaget helst bør avvises eller i det minste ikke gjelde i deres land. Se mer.

Den franske president Emmanuel Macron derimot understreket at dette er et forslag som hans land vil få på plass i løpet av første halvår i 2022, dersom Portugal selv ikke får det til i år.

Den svenske borgerlige opposisjonen har lenge advart mot at EUs vil kneble  svensk sosialpolitikk og ødelegge den "svenske modellen", mens statsminister Løfven til stadighet understreker at den sosiale søyle ikke er et juridisk bindende dokument.

Det er heller ikke Portoerklæringen som gjengis her.

Så får man se.