Slutten på LAS elelr regjeringen?

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Hva skjer med den svenske regjeringen om det endrer i arbeidsmiljøloven?

Slutten på LAS eller regjeringen?

Striden om endringer i den svenske arbeidsmiljøloven, LAS, ( lag om anstälningsskydd) nærmer seg sluttfasen, kanskje. Den sosialdemokratiske regjeringen faller ned på et kompromiss mellom Svensk Næringsliv og funksjonærene innenfor privat industri PTK. LO har brutt forhandlingene og er ikke enige i den teksten som regjeringen nå vil gå for. Arbeidsministeren er Eva Nordmark har vært leder av TCO den store tjenestemannsorganisasjonen. Nå skal man lage et lovforslag basert på enigheten mellom arbeidsgiverne og PTK.

LO krever innflytelse på kompromisset, men det avvises av lederen for PTK som sier at dette er deres kompromiss som LO ikke kan komme og legge seg bort i.

Nå avventer man et lovforslag som skal sendes på høring også til LO. Så får man se om dette er slutten på LAS-problemet eller om det bare vil fortsatte. Vänsterpartiet har truet med mistillit mot regjeringen dersom de iverksetter den opprinnelige offentlig utredningen om liberalisering av arbeidsmiljøloven bl.a. om oppsigelser.

Siden LO ikke støtter kompromisset, opprettholder partiet sin trussel om å velte regjeringen.