Slaget om minstelønn står 11. november.

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
11. november står et nytt slag om EUs minstelønn.

Nytt slag om EU-minstelønn 11. november.

Den 11. november står et nytt slag om en europeisk minstelønn. Det skjer i Europaparlamentets sosiale- og arbeidsrettslige komite som da skal stemme over en rekke endringsforslag til det forslaget som nå ligger på bordet. Det er ført i pennen av de slovenske formannskapet og har imøtekommet fagbevegelsen på noen områder, men ikke mange nok. Den norske regjeringen mener at direktivet ikke er "EØS-relevant" og dermed ikke skal inngå i EØS-avtalen.

11. november er dagen for slutten av 1. verdenskrig i 1918. Det har siden den gang vært markert som "rød" fridag i Belgia og Frankrike. Men til tross for at møtene i Europaparlamentet foregår nettopp i Belgia og Frankrike, så tar ikke politikerne fri. Det er en avtale for at man ikke skal minne Tyskland om nederlaget.

Men nå er det krigen som en minstelønn som skal kunne avgjøres. Et flertall i komiteen vil med stor grad av sannsynlighet bli fulgt av plenumsforsamlingen i parlamentet senere i høst eller til våren..

Stortingets EU/EØS.nytt skriver om dette:

-Det slovenske formannskapet har lagt fram en ny kompromisstekst, som tar hensyn til flere av de nordiske landenes innvendinger mot forslaget. Regjeringens EØS-notat om minstelønnsforslaget ble oppdatert 4. oktober. Den foreløpige vurderingen er at direktivet ikke faller innenfor EØS-avtalens virkeområde.

Den nylig avgåtte regjeringen har uttalte om forslaget:

«Regjeringen deler synspunktene til arbeidslivets parter om at det ikke er ønskelig med et direktiv som kan gripe inn i lønnsdannelsen, herunder svekke partenes rolle i lønnsdannelsen eller svekke insentiver til å organisere seg. En foreløpig vurdering tilsier at direktivforslaget ikke faller innenfor EØS-avtalens saklige og geografiske virkeområde slik det er definert i EØS-avtalens hoveddel med tilhørende vedlegg og protokoller. Den foreløpige vurderingen innebærer at Norge ikke vil være forpliktet til å innlemme rettsakten. Den rettslige vurderingen av EØS-relevans vil ferdigstilles når den endelige rettsakten foreligger».

Så får man avvente hva Støre-regjeringen måtte mener om det samme forslaget.

'Les mer detaljert om forslaget og hva det kan bety.