Siste: EU-minstelønn er utsatt

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Forslaget om en EU-inisiert minstelønn er utsatt.

Siste: EU-minstelønn er utsatt

EU-kommisjonens planlagte forslag om en form for lovbestemt minstelønn blir utsatt. Det var meningen at det skulle komme i oktober. Nå snakkes det om at det først kommer nærmere jul, den 15. desember.

Det er avisen Svenska Dagbladet som erfarer dette. Det er motstand i en rekke land mot et slikt forslag og ikke bare i de tre nordiske EU-medlemmene Danmark, Sverige og Finland. Pådriverne er i første rekke Tyskland og Frankrike, men nå skal også Frankrike ha dempet sin entusiasme. De ser visstnok nå for seg en mildere tilnærming i form av en "anbefaling" som ikke er bindende.

De nordiske landene har i interne kommentarer til EU-kommisjonen gått mot fordi de mener at det bryter med deres system for kollektive forhandlinger. Østeuropeiske land har gått mot fordi de enten ikke har minstelønn i dag og eller vil ikke ha det. De er opptatt at deres arbeidskraft skal være konkurransedyktig i EU-land med høyere lønninger enn deres egen.

Les mer her i Arbetsvärlden.